settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest Zasada antropiczna?

Odpowiedź


Antropiczna oznacza "związana z ludźmi lub ich istnieniem." Zasada oznacza "prawo." Zasada Antropiczna jest Prawem Ludzkiego Istnienia. Jak powszechnie wiadomo, nasze istnienie we wszechświecie zależy od wielu stałych kosmologicznych i parametrów, których wartości liczbowe muszą mieścić się w bardzo wąskim zakresie wartości. Gdyby choć jedna zmienna miałaby inną wartość, nawet nieznacznie, to byśmy nie istnieli. Ekstremalne nieprawdopodobieństwo, że tak wiele zmiennych może tak pomyślnie ułożyć się na naszą korzyść tylko przez przypadek, doprowadziło niektórych naukowców i filozofów do stwierdzenia, że to Bóg opatrznościowo zaprojektował wszechświat tak, aby odpowiadał naszym konkretnym potrzebom. To jest Zasada Antropiczna: dostrzegamy, że wszechświat został dostrojony do naszego istnienia.

Rozważ na przykład protony. Protony to dodatnio naładowane cząstki subatomowe, które (wraz z neutronami) tworzą jądro atomu (wokół którego krążą ujemnie naładowane elektrony). Czy to dzięki opatrzności, czy też przypadkowemu szczęściu (w zależności od twojej perspektywy), protony są po prostu 1836 razy większe od elektronów. Gdyby były nieco większe lub nieco mniejsze, to byśmy nie istnieli (ponieważ atomy nie mogłyby tworzyć cząsteczek, takich które są konieczne do istnienia). Zatem jak protony stały się 1836 razy większe od elektronów? Dlaczego nie 100 czy 100000 razy większe? A dlaczego nie mniejsze? W jaki sposób, ze wszystkich możliwych zmiennych, protony osiągnęły właściwy rozmiar? Czy była to kwestia szczęścia czy zamierzonego pomysłu?

Albo jak to się stało, że protony mają dodatni ładunek elektryczny równy ujemnemu ładunkowi elektronów? Gdyby wartość protonów nie równała się elektronom i odwrotnie, to byśmy nie istnieli. Nie są porównywalne pod względem wielkości, a mimo to są doskonale wyważone. Czy natura właśnie natknęła się na taki korzystny związek, czy też Bóg zarządził go ze względu na nas?

Poniżej kilka przykładów tego jak Zasada Antropiczna bezpośrednio wpływa na żywotność naszej planety:

Wyjątkowe właściwości wody. Każda znana postać życia zależna jest od wody. Na szczęście, w przeciwieństwie do każdej innej substancji znanej człowiekowi, woda w postaci stałej (lód) jest mniej gęsta niż jej postać płynna. To sprawia, że lód pływa. Gdyby lód nie pływał, nasza planeta doświadczałaby gwałtownego zamarzania. Inne ważne właściwości wody dotyczą jej rozpuszczalności, spoistości, przyczepności oraz innych właściwości termicznych.

Atmosfera ziemska. Gdyby było zbyt dużo tylko jednego gazu z wielu tworzących naszą atmosferę, to nasza planeta cierpiałaby na niekontrolowany efekt cieplarniany. Z drugiej strony, gdyby tych gazów było za mało, życie na tej planecie zostałoby zniszczone przez promieniowanie kosmiczne.

Współczynnik odbicia Ziemi lub „albedo” (całkowita ilość światła odbitego od planety w porównaniu z całkowitą ilością pochłoniętego światła). Gdyby albedo Ziemi było znacznie większe niż jest teraz, doświadczylibyśmy gwałtownego zamarzania. Gdyby współczynnik ten był dużo mniejszy niż jest obecnie, doświadczylibyśmy niekontrolowanego efektu cieplarnianego.

Ziemskie pole magnetyczne. Gdyby było ono znacznie słabsze, to nasza planeta zostałaby zniszczona przez promieniowanie kosmiczne. Gdyby pole magnetyczne było silniejsze, to przez silne burze elektromagnetyczne doświadczylibyśmy zniszczenia.

Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym. Gdybyśmy byli znacznie dalej od Słońca, to woda na naszej planecie by zamarzła. Gdybyśmy byli znacznie bliżej, to woda by się zagotowała.To tylko jeden z wielu przykładów tego, jak nasze uprzywilejowane miejsce w Układzie Słonecznym pozwala na życie na Ziemi.

Miejsce naszego Układu Słonecznego w Galaktyce. Po raz kolejny istnieje wiele przykładów: gdyby nasz Układ Słoneczny znajdował się zbyt blisko centrum naszej Galaktyki lub któregokolwiek z ramion spiralnych na jej krawędzi lub jakiejkolwiek gromady gwiazd, to nasza planeta zostałaby zniszczona przez promieniowanie kosmiczne.

Kolor naszego Słońca. Gdyby Słońce było znacznie bardziej czerwone lub bardziej niebieskie, fotosynteza byłaby utrudniona. Fotosynteza to naturalny proces biochemiczny, kluczowy dla życia na Ziemi.

Powyższa lista z pewnością nie jest wyczerpująca. To jedynie niewielka próbka spośród wielu czynników, które muszą być odpowiednie, aby życie istniało na Ziemi. Mamy wielkie szczęście żyć na uprzywilejowanej planecie w uprzywilejowanym układzie słonecznym, w uprzywilejowanej Galaktyce, w uprzywilejowanym wszechświecie.

Biorąc pod uwagę tak wiele uniwersalnych stałych oraz parametrów kosmologicznych definiujących nasz wszechświat oraz istnienie wielu możliwych zmiennych dla każdej z nich, nasuwa się nam pytanie- jak to się stało, że wszystkie te wartości mieszczą się w niezwykle wąskim zakresie wartości wymaganych dla naszego istnienia? Panuje powszechna zgoda co do tego, że jesteśmy tutaj albo przez przypadkowe szczęście wbrew ogromnym przeciwnościom, albo dzięki celowemu projektowi inteligentnego Twórcy.

Niektórzy zwolennicy perspektywy przypadkowości starali się wyrównać szanse przypadkowego szczęścia, stawiając hipotezę, zgodnie z którą nasz wszechświat jest tylko jednym z wielu tego, co nazwano „multiwersum” [inaczej wieloświatem- hipotetycznym zbiorem istnienia wszelkich możliwych wszechświatów- wyjaśnienie od tłumacza]. Daje to naturze znacznie większe szanse na „właściwe uporządkowanie”, znacząco zmniejszając wszelkie przeciwności do osiągnięcia sukcesu.

Wyobraź sobie niezliczoną ilość pozbawioną życia światów, w których co najmniej jedna z niezbędnych zmiennych nie mieści się w określonym zakresie wartości wymaganych do życia. Koncepcja jest taka, że natura ostatecznie zrobiłaby to dobrze i najwyraźniej to uczyniła, o czym świadczy fakt, że istniejemy (a przynajmniej tak to jest argumentowane). Jesteśmy szczęśliwcami, których wszechświat natknął się na właściwą kombinację wartości kosmologicznych. Zasada antropiczna jest często cytowana jako empiryczna podstawa dla matematycznie hipotetycznego multiwersum.

Teoretycy Inteligentnego Projektu chwalą Zasadę antropiczną jako kolejny dowód na poparcie ich tezy, że życie zostało stworzone przez transcendentnego Geniusza. Nie tylko systemy biologiczne noszą znamiona projektu (zawartość informacyjna DNA, określona złożoność, nieredukowalna złożoność itp.), ale wydaje się, że wszechświat, wspiera i zapewnia kontekst dla życia, który został zaprojektowany jako środek do tego celu.

English


Powrót na polską stronę główną

Co to jest Zasada antropiczna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries