Jak mogło istnieć światło od pierwszego dnia Stworzenia skoro słońce zostało stworzone dopiero czwartego dnia?


Pytanie: Jak mogło istnieć światło od pierwszego dnia Stworzenia skoro słońce zostało stworzone dopiero czwartego dnia?

Odpowiedź:
Pytanie o to jak mogło powstać światło pierwszego dnia Stworzenia skoro słońce nie powstało aż do czwartego dnia jest dość powszechne. 1 Księga Mojżeszowa 1.3-5 stwierdza, „I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek- dzień pierwszy.” A kilka wersetów dalej czytamy, „Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat! Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek- dzień czwarty” (1 Księga Mojżeszowa 1.14-19). Jak to mogło się to stać? Jak mogło być światło rano i wieczorem pierwszego, drugiego i trzeciego dnia skoro słońce, księżyc i gwiazdy nie zostały stworzone aż do czwartego dnia?

To zdaje się być problematyczne jeśli nie weźmiemy pod uwagę atrybutów nieskończoności i wszechobecności Boga. Bóg nie potrzebował słońca, księżyca czy gwiazd, aby zapewnić sobie światło. Bóg jest światłością! 1 Jana 1.5 stwierdza, „A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności.” Bóg sam był światłem przez pierwsze trzy dni Stworzenia, tak jak będzie to w nowym niebie i w nowej ziemi, „I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków” (Księga Objawienia 22.5). Zanim stworzył słońce, księżyc i gwiazdy Bóg ponadnaturalnie zapewniał światło podczas „dnia” i mógł tak czynić także „w nocy” (1 Księga Mojżeszowa 1.14).

Jezus powiedział, „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (Ew. Jana 8.12). Znacznie ważniejsze aniżeli światło w ciągu dnia i nocy jest Światło, które zapewnia życie wieczne dla wszystkich, którzy w niego wierzą. Ci, którzy w niego nie uwierzą będą potępieni „wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Ew. Mateusza 8.12).

English

Powrót na polską stronę główną
Jak mogło istnieć światło od pierwszego dnia Stworzenia skoro słońce zostało stworzone dopiero czwartego dnia?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga