settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Doktryna nasienia węża?

Odpowiedź


Doktryna nasienia węża jest wiarą opartą na słabych interpretacjach Biblii i przesądach. To jest główne źródło doktrynalne dla tych, którzy chcą wykorzystać Pismo Święte do usprawiedliwienia uprzedzeń rasowych. Doktryna nasienia węża jest również blisko związana z innymi błędnymi przekonaniami takimi jak Ruch Tożsamości Chrześcijańskiej czy Doktryny Kenitów. Wiele fałszywych religii, ma wbudowany system obrony; każdy, kto się nie zgadza jest oskarżony o bycie synem szatana. Jednym z najbardziej niefortunnych problemów z Doktryną nasienia węża jest to, że bardzo mocno osadzona jest na przesądzie i wypaczonej biblijnej interpretacji, tak że bardzo trudno jest racjonalnie dyskutować.

Mówiąc najprościej, doktryna nasienia węża naucza, że grzech Ewy nie był jedynie nieposłuszeństwem, ale seksualnym związkiem z szatanem i że Kain był synem Ewy i Diabła. Potomkowie Kaina zatem, zgodnie z tą koncepcją, są synami szatana i obejmuje to prawie każdą rasę lub grupę, której wierzący w Doktrynę nasienia węża zechce nie lubić. Koncepcja ta jest zakorzeniona w przesądnym przekonaniu i jest szczególnie popularna z białą supremacją oraz anty-semityzmem; Kościół Zjednoczenia również popiera tą koncepcję. Spośród fałszywych proroków i fałszywych nauczycieli przyjmujących tą koncepcję mamy Arnolda Murraya- założyciela Kaplicy Pasterza czy Williama Branhama. Chociaż idei nie należy krytykować, gdy jest niewłaściwie stosowana, właściwe jest potępienie idei, gdy logicznie prowadzi ona do grzechu. Filozofia, która naucza, że niektóre rasy czy ludzie są w swojej istocie szatańskie, jak mówi o tym Doktryna nasienia węża, tak też doktryna ta jest jedną z takich szatańskich filozofii.

Ci, którzy popierają Doktrynę o nasieniu węża cytują wiele fragmentów z Biblii jako dowód, że ta koncepcja jest poprawna. Prawie bez wyjątku, te "dowody" wymagają interpretacji, która jest całkowicie niepoprawna w kontekście całego fragmentu. Na przykład, 1 Ks. Mojżeszowa 3.13 jest często cytowana wraz z twierdzeniem, że słowo przetłumaczone jako "zwiódł" czy "skusił" właściwie oznacza "uwiódł." Kontekst oraz środowisko naukowe nie zgodziłyby się na taką interpretację. Księga Przypowieści Salomona 30.20 metaforycznie porównuje jedzenie i niemoralność seksualną; jest to bardzo wyolbrzymione przez wierzących w Doktrynę nasienie węża jako dowód, że Upadek miał charakter seksualny. Inne fragmenty dotyczą Judy 1.14 oraz przypowieść o talentach z Ew. Mateusza z rozdziału 13. Ci, którzy wierzą w Doktrynę nasienia węża uczą, że opis Jezusa o "dzieciach szatana" w tej przypowieści jest prawdziwy w sensie biologicznym. Ponownie, tylko ktoś kto próbuje narzucić tą wiarę Biblii, zobaczy to w ten sposób; to w sposób naturalny nie wypływa z nauczania Pisma Świętego.

Istnieją dosłownie dziesiątki miejsc w Biblii, na których ta fałszywa koncepcja może się oprzeć, pod warunkiem, że przyjmiesz wiarę w koncepcję nasienia węża jako podstawę interpretacji. Tylko poprzez przeczytanie tego fragmentu i powiedzenie: „Jeśli przyjmiesz, że doktryna nasienia węża jest prawdziwa, to fragment ten oznacza…”, tylko wtedy człowiek może poprzeć tą fałszywą filozofię. Z tego powodu, dyskusja z Doktryną nasienia węża może być trudna. Ci, którzy w nią wierzą, interpretują Pismo Święte poprzez pewnego rodzaju "soczewki nasienia węża", i nie są chętni przyjąć innej interpretacji, nieważne jak dobrze byłaby poparta kontekstem danego fragmentu czy wsparciem naukowym.

Istnieje kilka podstawowych pytań i sprzeczności nierozerwalnie złączonych z Doktryną nasienia węża, które mogą być wykorzystane do ukazania jej nieprawdziwości. Na przykład, Galacjan 3.28 jasno stwierdza, że rasa i rodzaj nie mają znaczenia w naszej relacji przed Bogiem. 2 Piotra 3.9 mówi, że Bóg chce, aby każdy był zbawiony, a nie "każdy, ale nie dzieci Kaina." Nikt w Piśmie Świętym nie jest określony jako "Kenita" czy potępiony z powodu bycia z linii Kaina. Nigdy nie jesteśmy ostrzegani przed takimi ludźmi przez pisarzy Nowego Testamentu. Pojawia się również pytanie jak i dlaczego takie osoby przeżyły Potop. Doktryna ta zakłada, że grzech pierworodny miał podłoże seksualne, ale nie może wyjaśnić, dlaczego cała pozostała część Biblii przedstawia światopogląd, w którym grzechem pierworodnym było nieposłuszeństwo, a nie grzech seksualny.

Doktryna o nasieniu węża jest najbardziej niefortunna przez to, że prowadzi bezpośrednio i logicznie do dwóch głównych problemów. Rasizm jest jednym z najgorszych; wierzenie, że określone rasy nie dostąpią odkupienia nie ma pozytywnego wydźwięku. Jedynym możliwym skutkiem takiego światopoglądu są uprzedzenia i fanatyzm. Istnieje również tendencja by odrzucić krytyków Doktryny nasienia węża jako samych „Kenitów”, w których wierzy filozofia. Arnold Murray jest szczególnie winny takiemu nadużyciu. Na szczęście dla wierzących, Bóg obdarzył nas źródłem - Pismem Świętym, które może wskazać nam prawdę. Potrzebujemy jedynie czytać z bezstronnymi i otwartymi oczami, aby znaleźć prawdziwą mądrość.

English


Powrót na polską stronę główną

Czym jest Doktryna nasienia węża?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries