settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest ewolucja teistyczna?

Odpowiedź


Ewolucja teistyczna jest jednym z trzech głównych poglądów dotyczących pochodzenia życia; pozostałe dwa to: ewolucja ateistyczna (znana również jako ewolucja Darwina czy ewolucja naturalistyczna) i akt stworzenia (kreacjonizm).

Ewolucja ateistyczna mówi, że Bóg nie istnieje a życie mogło i powstało naturalnie z preegzystującej materii nieożywionej pod wpływem praw natury (np. grawitacji itp.), chociaż pochodzenie tych praw nie jest wytłumaczone. Akt stworzenia mówi, że Bóg stworzył życie, albo z niczego albo z preegzystującej materii.

Ewolucja teistyczna mówi o jednej z tych dwóch rzeczy. Pierwsza opcja dotyczy tego, że istnieje Bóg który nie był osobiście zaangażowany w powstawanie życia. Mógł stworzyć materię, mógł stworzyć prawa natury, mógł nawet stworzyć te wszystkie rzeczy w swoich myślach, lecz w pewnym momencie wycofał się i pozwolił stworzeniu uczynić to samodzielnie. Pozwolił na to, na co przyzwolił, cokolwiek to było, a później powstało to z nieożywionej materii. Pogląd ten jest podobny do ewolucji ateistycznej w tym, że zakłada naturalne pochodzenie życia.

Druga alternatywa ewolucji teistycznej jest taka, że Bóg nie wykonał pojedynczego czy dwóch cudów o których wiemy odnośnie pochodzenia życia. Jego cuda były ciągłe. Pozwolił, aby życie krok po kroku tworzyło formy, które przekształcały się z początkowo prostych form do coraz bardziej złożonych, podobnie jak Darwinowskie ewolucyjne drzewo życia (ryby stawały się płazami, te z kolei gadami, które przekształciły się w ptaki i ssaki itd.). Gdy życie nie było w stanie samo naturalnie ewoluować (jak kończyna gada wyewoluowała naturalnie stając się skrzydłem ptaka?), wówczas wkraczał Bóg. Pogląd ten podobny jest do aktu stworzenia w tym sensie, że zakłada ponadnaturalną interwencję Boga w tworzeniu życia, jakie znamy obecnie.

Istnieje kilka różnic pomiędzy perspektywą biblijnego aktu stworzenia, a ewolucją teistyczną. Jedną ze znaczących różnic tych poglądów jest ich postrzeganie śmierci. Ewolucjoniści teistyczni wierzą, że ziemia ma biliony lat a jej warstwy geologiczne zawierające skamieniałości reprezentują długie przestrzenie czasu. Skoro człowiek nie występował przed późnymi znaleziskami skamieniałości, ewolucjoniści teistyczni wierzą że wiele stworzeń żyło, umarło i wyginęło zanim pojawił się człowiek. Oznacza to zatem, że śmierć panowała przed grzechem Adama.

Kreacjoniści biblijni wierzą, że ziemia jest stosunkowo młoda, a znalezione skamieniałości pojawiły się w czasie i po potopie Noego. Stratyfikacja warstw pojawiła się w wyniku zjawisk sortowania hydrologicznego i skraplania, które można zaobserwować. Skamieniałości będące dowodem wymarcia i wyginięcia które potwierdzają, wskazują na setki lat po upadku Adama.

Inną znaczącą różnicą pomiędzy tymi dwoma poglądami jest sposób odczytywania 1 Księgi Mojżeszowej. Ewolucjoniści teistyczni przypisują jednemu dniowi- całą epokę albo traktują poszczególne dni jak pewien konspekt, co w obu wypadkach odnosi się do alegorycznego interpretowania siedmiodniowego stworzenia z 1 Księgi Mojżeszowej. Kreacjoniści młodej ziemi przypisują dniowi 24- godzinny przedział czasowy, gdy odczytują 1 Księgę Mojżeszową.

Ewolucjoniści teistyczni wyobrażają sobie darwinowski scenariusz wydarzeń, w którym najpierw wyewoluowały gwiazdy, później system słoneczny, następnie ziemia, rośliny, zwierzęta i w końcu człowiek. Dwa poglądy ewolucji teistycznej nie zgadzają się w kwestii ingerencji Boga w bieg wydarzeń, ale ogólnie zgadzają się w sprawie darwinowskiego przedziału czasowego. Ten przedział czasowy stoi w sprzeczności z relacją aktu stworzenia z 1 Księgi Mojżeszowej. Na przykład, 1 Księga Mojżeszowa w rozdziale 1 mówi, że ziemia została stworzona pierwszego dnia, a słońce, księżyc i gwiazdy nie zostały stworzone aż do dnia czwartego. Niektórzy podważają jakoby opis z 1 Księgi Mojżeszowej sugerował, iż słońce, księżyc i gwiazdy nie zostały stworzone pierwszego dnia, lecz nie przebijały się przez atmosferę ziemską, dlatego aż do dnia czwartego nie były widoczne, wskazując że zostały stworzone czwartego dnia. Jest to dość dziwne, skoro opis z 1 Księgi Mojżeszowej dość jasno stwierdza, że ziemia nie miała atmosfery aż do dnia drugiego. Jeśli słońce, księżyc i gwiazdy zostałyby stworzone pierwszego dnia, to byłyby widoczne pierwszego dnia.

Poza tym, relacja z 1 Księgi Mojżeszowej w jasny sposób opisuje, że ptaki zostały stworzone wraz z innymi morskimi stworzeniami piątego dnia, podczas gdy zwierzęta lądowe nie zostały stworzone aż do dnia szóstego. Jest to całkowite zaprzeczenie poglądu darwinowskiego, w którym ptaki wyewoluowały ze zwierząt lądowych. Relacja biblijna podaje, że ptaki występowały zanim pojawiły się zwierzęta lądowe. A ewolucja teistyczna twierdzi coś zupełnie odmiennego.

Jednym z najbardziej nieszczęsnych trendów we współczesnym chrześcijaństwie jest to, że próbują stworzyć nową interpretację 1 Księgi Mojżeszowej aby „wpasować” ją do teorii ewolucji. Wielu znanych nauczycieli Słowa czy apologetów ugięło się do ewolucjonistów i zawierzyło, że obstawanie przy literalnej (dosłownej) interpretacji 1 Księgi Mojżeszowej jest w pewnym sensie szkodliwe dla wiarygodności chrześcijańskiej. Ewolucjoniści tracą szacunek dla tych, których wiara w Biblię jest tak słaba, że są gotowi szybko połączyć obie teorie. Mimo, iż wielu prawdziwym kreacjonistom może brakować naukowego poznania, to jednak kilka znakomitych organizacji, takich jak: Answers in Genesis (tłum. własne z nazwy ang. Odpowiedzi z Księgi Rodzaju- organizacja z siedzibą w USA i Wielkiej Brytanii) czy Institute for Creation Research (tłum. własne z nazwy ang. Instytut Badań Kreacjonistycznych- z siedzibą w USA) , potwierdziły że Biblia nie jest tylko spójna z prawdziwą nauką, ale zapewniają że żadne zdanie z Biblii nie było niezgodne z prawdziwą nauką. Biblia jest żywym Słowem Bożym, nadanym nam przez Stwórcę wszechświata, i jest to Boży opis tego jak stworzył wszechświat. Opis ten nie jest spójny z teorią ewolucji, nawet z „teistycznym” rozumowaniem ewolucji.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest ewolucja teistyczna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries