settings icon
share icon
Pytanie

Jaki był cel potopu w czasach Noego? Dlaczego Bóg zniszczył ziemię potopem?

Odpowiedź


6 rozdział 1 Ks. Mojżeszowej podaje smutny opis stanu ludzkości przed ogólnoświatowym potopem jaki miał miejsce za dni Noego. 1 Ks. Mojżeszowa 6.5 (tłum. Biblia Warszawska) mówi: "A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe". Poziom grzechu i zepsucia wśród ludzi był oszałamiający: ludzie "ustawicznie" myśleli o czynieniu zła. Zło ludzkości zaowocowałoby chorobami, rozlewem krwi i śmiercią. Słabi lub niezdrowi (niemowlęta, dzieci, kobiety i niepełnosprawni) byliby wykorzystywani i nieustannie w niebezpieczeństwie z powodu złych działań innych.

Ponadto "ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli" (1 Ks. Mojżeszowa 6.2; tłum. Biblia Warszawska). W języku hebrajskim owi "synowie Boga" to "bene elohim". Termin ten stosuje się zwykle do aniołów (zob. Ks. Joba 1.6). 1 Ks. Mojżeszowa zdaje się stwierdzać, że w jakiś sposób doszło do fizycznego związku między aniołami i kobietami. Nienaturalnym potomstwem tego związku byli "olbrzymi" (1 Ks. Mojżeszowa 6.4; tłum. Biblia Warszawska). Słowo jest bezpośrednio transliterowane z hebrajskiego. Starożytny korzeń tego słowa sugeruje "upadek". Niezależnie od tego, co to słowo faktycznie oznacza (w niektórych tłumaczeniach pojawia się zamiennie słowo "mocarze"), Pismo Święte opisuje jako "mocarzy, którzy z dawien dawna byli sławni". Niektórzy teologowie uważają, że Bóg po prostu nie mógł pozwolić na istnienie na ziemi tego skorumpowanego potomstwa i to było częściowo przyczyną potopu.

To, co można zrozumieć bez żadnych wątpliwości, to fakt, że świat, który wtedy istniał, świat Noego, był niesamowicie zepsuty i zdeprawowany. 1 Ks. Mojżeszowa 6.6 (tłum. Biblia Warszawska) mówi nam, że "żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim". "Żal" Pana jest niepodobny do naszego. Stworzenie ludzkości na obraz Boga nie było "błędem" ze strony Pana. Hebrajskie słowo nahem można również przetłumaczyć jako "zasmucony". Zdeprawowane działania ludzkości zasmuciły Boga w Jego najświętszym sercu.

Bóg odpowiedział na grzech człowieka w sposób święty i sprawiedliwy, ale także w sposób, który zbawił ludzkość. "I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana" (1 Ks. Mojżeszowa 6.7-8; tłum. Biblia Warszawska). Tak, wszyscy ludzie na ziemi zginęli z wyjątkiem ośmiu osób, które zostały uznane za sprawiedliwe w oczach Boga: Noe, żona Noego oraz trzej synowie Noego i ich żony. Pismo Święte wskazuje, że Noe świadczył światu o nadchodzącym potopie przez 120 lat. Ludzie, którzy zginęli w potopie, zginęli, ponieważ odmówili uznania Boga lub szukania Jego przebaczenia. Z drugiej strony Noe jest opisany jako sprawiedliwy, bez winy i posłuszny, ponieważ "chodził z Bogiem" (1 Ks. Mojżeszowa 6.9).

Noe i jego rodzina stali się naszymi przodkami. Skażona, niesprawiedliwa populacja świata Noego zniknęła z ziemi. Ludzkość została uratowana, a z linii sprawiedliwego Noego pochodzi Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, nasz Pan, który umarł, aby zbawić tych, którzy wzywają Jego imienia.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki był cel potopu w czasach Noego? Dlaczego Bóg zniszczył ziemię potopem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries