Czy Bóg użył „Wielkiego Wybuchu”, aby stworzyć wszechświat?


Pytanie: Czy Bóg użył „Wielkiego Wybuchu”, aby stworzyć wszechświat?

Odpowiedź:
Niektórzy chrześcijanie gwałtownie sprzeciwiają się teorii „Wielkiego Wybuchu.” Postrzegają ją jako próbę wyjaśnienia pochodzenia wszechświata bez udziału Boga. Inni z kolei teorię Wielkiego Wybuchu łączą z samym Bogiem i uznają, że Bóg wywołał Wielki Wybuch. Bóg, w swojej nieskończonej mądrości i mocy, mógł wybrać metodę Wielkiego Wybuchu aby stworzyć wszechświat, ale tego nie uczynił. Powód dla którego możemy zdecydowanie temu zaprzeczyć zawarty jest w Biblii, która wskazuje zupełnie inną metodę. Poniżej zamieszczamy kilka sprzeczności pomiędzy relacją biblijną a teorią Wielkiego Wybuchu:

W 1 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, Bóg stworzył ziemię przed słońcem i gwiazdami. Teoria Wielkiego Wybuchu wymagałaby odwrotnej kolejności. W 1 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, Bóg stworzył ziemię, słońce, księżyc, gwiazdy, dał początek roślinom, życiu zwierząt i ludzkości i uczynił to w ciągu 6 dni 24-godzinnych. Teoria Wielkiego Wybuchu wymaga miliardów lat. W 1 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, Bóg uczynił wszystko za sprawą wypowiedzianego słowa. Teoria Wielkiego Wybuchu rozpoczyna się od materii, która już istnieje i nigdy nie wyjaśnia początkowego źródła tej materii ani nie podaje przyczyny jej powstania.

W 1 Księdze Mojżeszowej, Bóg tchnął życie w nozdrza doskonale stworzonego Adama. Teoria Wielkiego Wybuchu wymaga miliardów lat, miliardów lat przypadkowych zbiegów okoliczności, aby dotrzeć do pierwszego człowieka, i nigdy nie może wyjaśnić tego, jak pierwsze formy mikroskopijnego życia sprawiły, że „wyewoluowały” z nieożywionych drobin materii. W Biblii, Bóg jest wieczny, a materia i wszechświat nie. Istnieje wiele różnych wersji teorii Wielkiego Wybuchu, ale u większości z nich wszechświat i/lub materia są wieczne. W 1 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej pojawia się założenie o istnieniu Boga, „Na początku Bóg…” Prawdziwym celem teorii Wielkiego Wybuchu jest zaprzeczenie jego istnienia.

English

Powrót na polską stronę główną
Czy Bóg użył „Wielkiego Wybuchu”, aby stworzyć wszechświat?