settings icon
share icon
Pytanie

Czy Biblia uczy, że ziemia jest płaska?

Odpowiedź


Wielu sceptyków twierdzi, że Biblia przedstawia płaską ziemię. Powołuje się na takie odniesienia do Pisma Świętego jak Ks. Objawienia 7.1 (tłum. Biblia Warszawska), która mówi o "czterech aniołach stojących na czterech rogach ziemi". Krytycy wskazują również na Psalm 75.3, który mówi, że Bóg mocno trzyma "filary" Ziemi. Inne fragmenty, które według nich uczą o płaskiej Ziemi to 5 Ks. Mojżeszowa 13.7, Ks. Joba 28.24, Psalm 48.10 oraz Ks. Przyp. Salomona 30.4, z których wszystkie odnoszą się do " krańców" ziemi. Czy krytycy mają rację? Czy Biblia jest "antynaukowa" w swoim nauczaniu, że Ziemia jest płaska?

Prawda jest taka, że Biblia nie wypowiada się na temat kształtu planety Ziemia. Nie mówi, że Ziemia jest płaska i nie mówi, że jest kulista. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z powszechnie cytowanych fragmentów, które rzekomo przedstawiają płaską Ziemię:

Ks. Objawienia 7.1 mówi: "Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi" (tłum. Biblia Warszawska). Pisząc to, apostoł Jan używał języka idiomatycznego - "cztery krańce ziemi" odnoszą się do "każdego odległego miejsca". Używamy tego samego idiomu dzisiaj; na przykład, kiedy mówimy o olimpijczykach przybywających z czterech krańców ziemi, aby rywalizować w igrzyskach, mamy na myśli, że przybywają z całego świata.

Ks. Objawienia jest pełna niedosłownych opisów i języka symbolicznego. Wciskanie Ks. Objawienia 7.1 w hiper- literalną interpretację nie ma sensu. Jan mówi po prostu, że w pewnym momencie podczas ucisku Bóg sprawi, że wszystkie wiatry przestaną wiać. "Cztery krańce" obejmują kierunki główne - północ, południe, wschód i zachód. Wszystkie wiatry ustaną na rozkaz Boga.

Psalm 75.4 cytuje Boga mówiącego: "Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami, Ja umocniłem jej filary" (tłum. Biblia Warszawska). Inne fragmenty również odnoszą się do "filarów" Ziemi, jak np. 1 Samuela 2.8, ale w żadnym wypadku nie należy brać tego języka dosłownie. Ks. Psalmów i pieśń Anny w 1 Ks. Samuela w rozdziale 2 są poezją. Autorzy porównują powstanie Ziemi do budowy domu, a ich opisy są porównawcze (tj. metaforyczne), a nie dosłowne. Nie chodzi o to, że Ziemia jest płaska, ale że Ziemia należy do Boga, jest Jego konstrukcją i On gwarantuje jej stabilność. Boże "filary" się nie poruszą, a Jego "dach" się nie zawali. Nawet gdy moralny porządek świata wydaje się rozpadać, a ludzi ogarnia strach, Bóg nie wycofa w pełni swojej podtrzymującej mocy.

Co z biblijnymi odniesieniami do "krańców ziemi" w 5 Ks. Mojżeszowej 13.7, Ks. Joba 28.24, Ks. Psalmów 48.10, Ks. Przyp. Salomona 30.4 i innych fragmentach? Czy odniesienie do "krańców" Ziemi uczy, że Ziemia ma krawędź i dlatego jest płaska? Weźmiemy 5 Ks. Mojżeszowa 13.7 jako reprezentatywny dla wszystkich fragmentów: tutaj Mojżesz ostrzega lud przed bogami „okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego” (tłum. Biblia Tysiąclecia).

Kilka rzeczy można powiedzieć o zwrocie krańce ziemi, aby pokazać, że nie odnosi się on do płaskiej Ziemi. Po pierwsze, zwrot ten, podobnie jak cztery rogi ziemi, jest idiomatyczny. Nie oczekujemy, że ludzie wezmą nas dosłownie, gdy mówimy "jesteś moim Słońcem"; nie powinniśmy też narzucać dosłownej interpretacji "krańców ziemi". Kiedy pisarze biblijni mówią o "krańcach Ziemi", odnoszą się po prostu do "najdalszych krańców zamieszkanego świata".

Po drugie, wyrażenie krańce Ziemi czasami odnosi się do ludzi, a nie do ziemi. Na przykład Psalm 67.8 mówi: "Niech nam Bóg błogosławi, A niech się go boją wszystkie krańce ziemi!" (tłum. Biblia Warszawska). W tym wersecie krańce ziemi odnoszą się do ludzi, którzy zamieszkują odległe i dalekie miejsca (patrz też Psalm 98.3 i Ks. Izajasza 45.22). Oczywiście w tym kontekście zwrot ten jest metaforyczny i nie może być użyty do przedstawienia ziemi jako posiadającej fizyczny kraniec. Ten sam zwrot, użyty w innym miejscu, również należy uznać za symboliczny.

Biblia nie uczy, że ziemia jest płaska. Odniesienia do "Ziemi" w Biblii często nie są odniesieniami do ziemi jako planety, ale do części suchego lądu ograniczonego przez wodę. Na przykład 1 Ks. Mojżeszowa 1.10 (tłum. Biblia Warszawska) mówi: "Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem." "Ziemia" jest wymieniona jako różna od "Mórz" i nie może odnosić się do Ziemi jako planety; to samo hebrajskie słowo oznaczające "Ziemię" jest użyte w 5 Ks. Mojżeszowej 13.7 i innych fragmentach wymienionych powyżej.

Podczas gdy Biblia nie uczy, że Ziemia jest płaska, nie uczy też wyraźnie, że jest ona kulista. Niektóre fragmenty dopuszczają istnienie kulistej Ziemi, np. Ks. Joba 26.7 i Ks. Izajasza 40.22. W każdym razie, Biblia jest daleka od potwierdzania naiwnego lub nienaukowego zrozumienia Ziemi i układu słonecznego. Nie ma po prostu podstaw do zarzutu, że Biblia uczy o płaskiej Ziemi. Wszystkie fragmenty, które wydają się wspierać pogląd o płaskiej Ziemi mogą być wyjaśnione i poprawnie zrozumiane.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Biblia uczy, że ziemia jest płaska?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries