settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego Bóg powiedział, "Niechaj się stanie światłość" podczas aktu stworzenia?

Odpowiedź


Pierwszego dnia stworzenia, Bóg powiedział: "Niechaj się stanie światłość" (1 Ks. Mojżeszowa 1.3) i pojawiło się światło jako coś oddzielającego od ciemności. Wyrażenie niechaj stanie się światłość jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa yehi ˈor, które zostało przetłumaczone na Łacinę “fiat lux.” Dosłowne tłumaczenie tego wyrażenia byłoby nakazem, czymś podobnym do "Zaistniej świetle." Bóg przemawia do pustki i rozkazuje światłu, aby powstało. Biblia mówi nam, że Bóg stworzył niebo i ziemię i wszystko co na niej istnieje poprzez wypowiedzenie słowa, aby zaistniało (1 Ks. Mojżeszowa 1). Jego osobowość, moc, kreatywność oraz piękno zostały wyrażone w stworzeniu w ten sam sposób, w jaki osobowość artysty i osobiste cechy są wyrażane poprzez sztukę czy muzykę. Koncepcja światła, istniejąca w umyśle Boga, została ukształtowane poprzez słowa "Niechaj się stanie światłość" lub "Niech będzie światło."

Rzeczywistość mocy stwórczej Bożego słowa ma ważne, duchowe znaczenie, które wykracza poza sam akt stworzenia. Światło często jest wykorzystywane w Biblii jako metafora. Oświetlenie ("boskie oświecenie serca ludzkiego jego prawdą") wiąże się z przyprowadzeniem rzeczy do światłości. Duchowe oświecenie jest rodzajem "stworzenia", które zachodzi w sercu ludzkim. "Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym" (2 Koryntian 4.6). Sam Jezus jest "światłością świata" (Ew. Jana 8.12).

Gdy Bóg powiedział, "Niechaj stanie się światłość" podczas aktu stworzenia i pojawiło się światło, to Bóg objawił swoją moc stwórczą oraz absolutne panowanie. Fizyczne światło jakie Bóg uczynił pierwszego dnia stworzenia jest wspaniałym przykładem tego, co On dokonuje w każdym sercu, które zaufa Chrystusowi, Prawdziwej Światłości. Nie ma potrzeby chodzenia w ciemności grzechu i śmierci; w Chrystusie nikt "nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota" (Ew. Jana 8.12).

English


Powrót na polską stronę główną

Dlaczego Bóg powiedział, "Niechaj się stanie światłość" podczas aktu stworzenia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries