settings icon
share icon
Pytanie

Co kreacjoniści sądzą o doborze naturalnym?

Odpowiedź


Dobór naturalny polega na przetrwaniu najlepiej przystosowanych i często mylony jest z ewolucją. Daleki jednak od bycia dowodem na ewolucję i przeciwko kreacjonizmowi, dobór naturalny jest całkiem rozsądnym i „danym przez Boga” procesem, w którym obserwujemy pewien genotyp (genetyczny skład organizmu lub grupy organizmów), który istniał wcześniej i stopniowo dostosował się do jednego konkretnego środowiska. Geny, które istnieją wcześniej, to te geny, które zawsze istniały, ale pewne czynniki środowiskowe zachowują się jak presja selekcyjna, która eliminuje inne nieodpowiednie cechy genetyczne. Dlatego te, które niosą nieodpowiednie genotypy, są ostatecznie usuwane z puli genów.

Najlepszym przykładem doboru naturalnego we współczesnym środowisku jest ćma pieprzowa, Biston betularia. Ćma ta przystosowała się poprzez zmiany w genotypie- nie na skutek przypadkowej czy spontanicznej mutacji, jak preferowaliby ewolucjoniści- do posiadania dwóch różnych wyglądów lub „cech” w obrębie tego gatunku. Odmiana pieprzowa żyje na wsi na powierzchniach porośniętych porostami. Ich "pieprzowy" wygląd rozwinął się po to, aby być niewidocznym dla ptaków. W miastach, gdzie jest większa populacja, powierzchnie są ciemniejsze, i mieszka tam forma melaniczna. Te dwa rodzaje są tym samym gatunkiem, ale czynniki środowiskowe predysponowały presję "wyboru" każdego z typu, zatem tylko jeden rodzaj występuje w każdym z poszczególnych środowisk.

Najwyraźniej typy ćmy pieprzowej były szybko zauważane w miastach przez ptaki i inne drapieżniki, a więc były łatwym łupem. Jednak w puli znajdowała się niewielka liczba ciemnych i mniej widocznych ciem, które przetrwały, aby móc przekazywać swoje cechy, co z czasem doprowadziło do powstania „puli genów” składającej się głównie z ciemnych ciem. Środowisko ma tylko pośredni wpływ; zapewnienie jednego określonego allelu [chromosomy występują parami, w związku z tym na każdym chromosomie zlokalizowany jest jeden allel- przypis od tłumacza] prowadzi do wyboru jednego korzystnego genotypu. Ten genotyp pozwala przetrwać najbardziej dostosowanemu.

To właśnie fakt, że dobór naturalny faworyzuje "wcześniej istniejące" cechy genetyczne w każdym konkretnym środowisku lub sytuacji, pozwala kreacjonistom zgodzić się z tym procesem. Oczywiście istnieje wiele argumentów przeczących ewolucji, ale sam fakt, że dobór naturalny pozwala na ekspresję materiału genetycznego, który mógł się nigdy nie ujawnić z powodu skutków recesywności lub rozcieńczenia z powodu innych, silniejszych cech, sugeruje, że Bóg zapewnił środki do przetrwania w zmieniających się środowiskach. Jeśli już, to selekcja naturalna byłaby bardziej rozpowszechniona po Potopie z powodu szybkiej zmiany warunków klimatycznych. Pomimo wszelkich konsekwencji jakie Potop przyniósł dla stworzenia, Najwyższy miał wspaniałą zdolność przewidzenia potrzeby procesu, który zapewniłby dalsze przetrwanie życia na ziemi, o które nadal się troszczy (Psalm 24.1; Ks. Joba 12.7-9).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co kreacjoniści sądzą o doborze naturalnym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries