settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi na temat konfrontacji teorii kreacjonistycznej z ewolucjonistyczną?

Odpowiedź


Celem tego artykułu nie jest przedstawienie naukowych argumentów w debacie kreacjonizmu i ewolucjonizmu. Jeżeli szukasz naukowych argumentów przemawiających za teorią kreacjonistyczną i / albo przeciwko teorii ewolucji, szczerze polecamy stronę internetową „Answers in Genesis” (Odpowiedzi w Księdze Rodzaju) -http://www.answersingenesis.org i „Institute for Creation Research” (Instytut Badań nad Stworzeniem) –http://www.icr.org. Cel tego artykułu ma pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego, według Biblii, debata kreacjonizmu z ewolucjonizmem w ogóle ma miejsce. List św. Pawła do Rzymian 1:25 mówi: „Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.”

Najważniejsza sprawa, którą wszyscy musimy zaakceptować, to że ogromna większość naukowców, którzy wierzą w teorię ewolucji jest też ateistami lub agnostykami. Są tacy, którzy trzymają się jakiejś formy ewolucji teistycznej, i są inni, którzy wierzą w deistyczne pojęcie Boga (Bóg istnieje, ale nie interesuje go świat... wszystko jest kierowane według naturalnego kursu). Są tacy, którzy naprawdę i uczciwie postrzegają dane na temat świata, i dochodzą do wniosku, że teoria ewolucji lepiej pasuje do wytłumaczenia pewnych zjawisk. Jednak są także ci, którzy popierają teorię kreacjonistyczną, stanowią oni jednak bardzo małą grupę naukowców. Ogromna większość ewolucjonistów uznaje, że życie rozwinęło się całkowicie bez JAKIEJKOLWIEK interwencji wyższej Istoty. Ewolucja jest z samej definicji nauką o naturze.

Dla ateizmu, tak naprawdę, musi istnieć jakieś inne wytłumaczenie na to, że wszechświat i życie w ogóle powstało. Chociaż wierzenie w jakąś formę ewolucji poprzedzały Karola Darwina, Darwin był pierwszą osobą, która rozwinęła wiarogodny model na temat tego, jak ewolucja mogła nastąpić – przez naturalną selekcję. Darwin uznawał siebie za chrześcijanina, ale później wyrzekł się chrześcijaństwa i wiary w istnienie Boga w wyniku pewnych tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w jego życiu. Ewolucja „została wymyślona” przez ateistę. Celem Darwina nie było podważenie istnienia Boga, ale jest to jedno z końcowych wniosków teorii ewolucji. Ewolucja upoważnia ateizm. Ewolucjoniści dzisiaj prawdopodobnie nie przyznaliby się do tego, że ich celem było danie alternatywnego wytłumaczenia powstania życia, i tym samym danie podstaw do ateizmu. Jednakże według Biblia, to jest dokładnie powód, dla którego teoria ewolucji istnieje.

Biblia mówi nam, „Mówi głupi w swoim sercu:«Nie ma Boga» ( Psalm 14: 1; 53: 1). Biblia mówi również, że ci, którzy nie uznają, iż Bóg jest Stwórcą, nie będą mieli żadnej wymówki: „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy” ( List św. Pawła do Rzymian 1:20). Według Biblii ktoś, kto zaprzecza, że Bóg istnieje, jest głupcem. Dlaczego zatem, jest tak dużo ludzi, również niekiedy wśród chrześcijan, skłonnych uznać, że ewolucjoniści właściwie interpretują naukowe dane? Według Biblii oni wszyscy są głupcami! Głupota nie sugeruje braku inteligencji. Ewolucjoniści w większości są błyskotliwymi intelektualistami. Głupota oznacza, że ktoś jest niezdolny do tego, by właściwie użyć swojej wiedzy. Księga Przysłów 1: 7 mówi: „ Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.

Ewolucjoniści kpią z teorii Stworzenia i / lub z teorii Inteligentnego Projektu, uznając go za nienaukowy i niegodny nawet naukowego badania. Aby coś zostało uznane za kwestię „naukową”, według nich musi zostać zaobserwowane i przetestowane, i musi być to czymś „naturalnym”. Teoria kreacjonistyczna mówi o świecie powstałym w sposób „nadprzyrodzony”. Bóg i to, co nadprzyrodzone, nie może zostać dostrzeżone czy zbadany ( tak brzmi argument), zatem teoria Stworzenia i / lub Inteligentnego Projektu nie może zostać uznana za naukową. Wynika z tego, iż wszystkie dane są filtrowane przez z góry przyjętą, założoną i zaakceptowaną teorię ewolucji, bez brania pod uwagę innych teorii.

Jednakże początek wszechświata i początek życia nie może zostać zbadany czy zaobserwowany. Zarówno teoria kreacjonistyczna jaki i teoria ewolucji są systemami opartymi na wierze w to, czego nauczają na temat początku. Nie mogą one zostać zbadane, ponieważ nie możemy wrócić do czasów sprzed miliardów ( lub tysięcy) lat, by zaobserwować początek powstania wszechświata i życia we wszechświecie. Ewolucjoniści odrzucają teorię Kreacjonizmu, używając argumentu, który, logicznie rzecz biorąc, zmusiłyby ich też do uznania ewolucji za „nienaukowe” wytłumaczenie początku powstania świata. Ewolucja, przynajmniej pod względem badania początku powstania świata, nie pasuje do definicji słowa „nauka” bardziej niż kreacjonizm. Teoria ewolucji jest teoretycznie jedynym wytłumaczeniem powstania świata, które może zostać zbadane; zatem, jest to jedyna teoria początku, która może zostać uznana za „naukową”. To głupota! Naukowcy, którzy popierają ewolucję, odrzucają wiarogodną teorię powstania świata, nawet bez uczciwego zbadania jej wartości, ponieważ to nie pasuje do ich logicznej, zawężonej definicji słowa „nauka”.

Jeżeli teoria kreacjonizmu jest prawdziwa, istnieje Stwórca, przed którym jesteśmy odpowiedzialni. Ewolucja jest czymś, co tłumaczy ateizm. Ewolucja daje ateistom podstawę do wyjaśniania, że życie istnieje poza Bogiem – Stwórcą. Ewolucja uznaje, że wszechświat nie musiał powstać z Bożej ingerencji. Ewolucja jest „teorią stworzenia” dla „religii” ateizmu. Według Biblii wybór jest jasny. Możemy uwierzyć Słowu naszego Wszechmocnego i wszystko wiedzącego Boga, albo możemy uwierzyć w nielogiczne i stronnicze, „naukowe” wyjaśnienia głupców.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi na temat konfrontacji teorii kreacjonistycznej z ewolucjonistyczną?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries