settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest wiek wszechświata?

Odpowiedź


W 1. Ks. Mojżeszowej 1.1 mamy powiedziane, że "Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię." Biblia nie podaje daty stworzenia; jedyną wskazówką jest to, że wydarzyło się to "na początku." W języku hebrajskim słowem określającym "początek" jest bereshith, co dosłownie znaczy "głowa."

Wszyscy chrześcijanie zgadzają się, że Bóg stworzył wszechświat. Kwestia co do której chrześcijanie mają inną opinię dotyczy rozumienia słowa dzień (hebrajski yom) w 1 Ks. Mojżeszowej 1. Ci, którzy utrzymują dosłowny, 24- godzinny "dzień" wierzą w stosunkowo młody wiek ziemi; ci, którzy przyjmują niedosłowne, poetyckie rozumienie "dnia" wierzą w znacznie starszą Ziemię.

Wielu uczonych/ biblistów i naukowców chrześcijańskich wierzy, że słowo dzień z 1 Ks. Mojżeszowej odnosi się do dosłownego, 24-godzinnego dnia. To by wyjaśniało powtarzane w 1 Księdze Mojżeszowej 1 stwierdzenie "i nastał wieczór, i nastał poranek." Jeden poranek i jeden wieczór tworzy jeden dzień (według obliczeń żydowskich nowy dzień zaczyna się o zachodzie słońca). Inni wskazują na niedosłowne użycie słowa dzień w innym miejscu w Piśmie Świętym, np. "dnia Pańskiego" i argumentują, że wieczór i poranek nie są równe jednemu dniowi i powinny być rozumiane jako przenośne odniesienie do początku i końca okresów czasu.

Jeśli genealogie w 1 Ks. Mojżeszowej w rozdziałach 5 i 11 oraz reszta historii Starego Testamentu są interpretowane (jak najbardziej) dosłownie, to stworzenie Adama można datować na około 4000 lat przed Chr. To by jednak wskazywało jedynie na datę stworzenia Adama, a niekoniecznie na stworzenie Ziemi, nie mówiąc już o wszechświecie. Istnieje również możliwość "luk" czasowych w narracji z 1 Ks. Mojżeszowej 1.

Mówiąc wprost, Biblia nie podaje dokładnego wieku wszechświata. Got Questions Ministries przyjmuje pogląd o młodym wieku Ziemi i uważa, że dosłowne, dwudziestoczterogodzinne dni w Księdze Rodzaju 1 są lepszą interpretacją. Równocześnie, nie mamy poważnych nieporozumień z poglądem, że Ziemia i wszechświat mogą mieć znacznie więcej niż 6000 lat. Niezależnie od tego, czy różnice są wyjaśnione lukami, czy przez Boga, który stworzył wszechświat wraz z „pojawieniem się wieku”, czy jakimś innym czynnikiem - wszechświat starszy niż 6000 lat nie powoduje znaczących problemów biblijnych ani teologicznych.

Ostatecznie jednak wieku wszechświata nie można potwierdzić na podstawie Pisma Świętego ani nauki. Niezależnie od tego, czy kosmos ma 6000 lat czy miliardy lat, oba poglądy (i wszystkie pośrednie) opierają się na wierze i przypuszczeniach. Zawsze mądrze jest kwestionować motywy tych, którzy twierdzą, że Ziemia musi mieć miliardy lat, zwłaszcza że Biblia nie wydaje się potwierdzać takiego założenia.

English


Powrót na polską stronę główną

Jaki jest wiek wszechświata?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries