settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest teoria punktualizmu?

Odpowiedź


"Punktualizm" odnosi się do koncepcji w biologii ewolucyjnej, która jest zarówno kontrowersyjna, jak i powszechnie niezrozumiała. Zarówno punktualizm, jak i jej alternatywy mają istotne wady, jeśli chodzi o wiarygodność, jak i dowody. Punktualizm stara się pogodzić ideę naturalnej ewolucji z brakującymi ogniwami w zapisie kopalnym. Debata w nauce na temat ważności punktualizmu pokazuje wiele problemów z teorią ewolucji w ogóle.

Punktualizm próbuje odpowiedzieć na poważny problem z zapisem kopalnym. Przez prawie sto lat naturalizm zakładał, że luki w zapisie kopalnym zostaną w końcu wypełnione i powstanie półpełny zapis tzw. form przejściowych między różnymi gatunkami. W rzeczywistości stało się odwrotnie, a luki stały się jeszcze bardziej wyraźne. Rzeczywisty zapis kopalny wskazuje na gatunki pojawiające się pozornie znikąd i bez długich, powolnych, stopniowych zmian oczekiwanych przez klasyczną teorię ewolucji. Punktualizm stara się odpowiedzieć na ten problem, zakładając, że ewolucja nie zachodzi stale, lecz sporadycznie.

W 1972 roku Stephen Gould i Niles Eldredge opublikowali przełomową pracę na temat punktualizmu. Ich twierdzenie było takie, że luki w zapisie kopalnym są najlepiej wyjaśnione przez luki w samej ewolucji. To znaczy, że większość gatunków nie zmieniała się zbytnio w czasie, ale od czasu do czasu doświadczała poważnych zmian w krótkich okresach czasu. "Klasyczna" ewolucja darwinowska zakłada, że odbywa się ona bardzo stopniowo, ze stałą i powolną zmianą organizmów w czasie. Punktualizm zastępuje tę powolną zmianę długimi okresami braku jakichkolwiek zmian, wymieszanymi ze stosunkowo krótkimi okresami szybkich zmian.

Innym sposobem patrzenia na to jest stwierdzenie, że zgodnie z punktualizmem, gatunki zwykle nie ewoluują, a gdy już ewoluują, to stosunkowo szybko i dramatycznie. W niektórych przypadkach stało się to źródłem kontrowersji w społeczności naukowej. W zależności od tego, kogo pytasz, punktualizm jest albo obaleniem stopniowej ewolucji, albo tylko jej specyficzną formą. Jest to jeden z głównych sporów dotyczących teorii, czy zastępuje ona klasyczne pojęcie naturalistycznej ewolucji, czy też je wzmacnia.

Pomimo lepszej zgodności z dostępnymi dowodami, istnieje wiele problemów naukowych z samym punktualizmem. Zakłada się, że mechanizmem punktualizmu są małe grupy danego organizmu oddzielone w jakiś sposób od głównej populacji. Przyspieszyłoby to przekazywanie zmutowanych genów przez populację i znacznie szybciej powstałby nowy gatunek. Jednakże liczne badania wykazały, że taki chów wsobny wywołuje niezwykle negatywne skutki, które są sprzeczne z ideą szybkiego postępu. Zapis kopalny również poddaje w wątpliwość wiarygodność tego pojęcia. Tak zwana "eksplozja kambryjska", na przykład, to nagłe pojawienie się prawie wszystkich znanych człowiekowi typów biologicznych w geologicznym mgnieniu oka. Wydaje się to przeczyć idei szerokiej stabilności genetycznej przeplatanej lokalnymi zmianami.

Istnieje również kilka punktów ironii związanych z punktualizmem, które mają niewiele wspólnego z nauką, a wiele z założeniami naukowców. Gould był krytykowany przez "starą gwardię" teorii ewolucji za to, że jest ciężki w retoryce i lekki w treści naukowej. Ta sama krytyka została zastosowana przez teistów do ateistycznego naturalizmu w ogóle. Gould i Eldredge przewidywali opór wobec swoich idei, twierdząc, że społeczność naukowa jest zbyt oddana teoriom, a nie faktom. To znaczy, spodziewali się oporu nie z innego powodu niż to, że to, co zaproponowali, nie było zgodne z preferowanymi założeniami. Ponad 30 lat później jest to nadal jedna z głównych przeszkód dla otwartego, uczciwego dialogu o nauce.

Punktualizm reprezentuje dziwną kombinację cech. Zamyka niektóre dziury w teorii ewolucji, ale otwiera inne. Rzekomo czyni teorię ewolucji bardziej opartą na dowodach, a zatem bardziej naukową, ale także ułatwia przyjęcie postawy "naturalistycznych luk". To znaczy, punktualizm ułatwia wyjaśnienie braku form przejściowych, tak jakby był to dowód, który faktycznie wspiera ewolucję.

Podsumowując, punktualizm jest próbą pogodzenia dostępnych dowodów z ideą naturalistycznej ewolucji. Jest to, pod wieloma względami, kolejny przykład reinterpretacji faktów w celu dopasowania ich do ideologii. Nadal każda chęć modyfikacji teorii ewolucji w świetle dowodów jest dobra, ponieważ może to tylko doprowadzić bliżej do idei Boga Stwórcy. Pogłębianie tych idei może pomóc zamknąć filozoficzne luki pomiędzy ateistycznym naturalizmem a inteligentnym projektem, co może być powodem, dla którego punktualizm jest tak bardzo oporny w niektórych kręgach akademickich.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest teoria punktualizmu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries