settings icon
share icon
Pytanie

Czy potop z czasów Noego był powodzią globalną albo miejscową?

Odpowiedź


Kiedy ktoś bada biblijne fragmenty, staje się jasne, że potop dotyczył całego świata. Księga Rodzaju 7:11 stwierdza: „trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba”. Jasno wynika z Księgi Rodzaju 1: 6 - 7 i 2: 6, że środowisko sprzed potopu było inne niż to, które istnieje dzisiaj. Bazując na tych i innych biblijnych opisach, jak również na dostępnych nam skamienielinach i obecnych odkryciach geologicznych, wysnucie wniosku, że kiedyś ziemia została zalana jakimiś upustami wód, jest rozsądne. Te upusty mogły być warstwą pary albo mogły składać się one z kręgów wody lub lodu, nieco jak kręgi lodowe na Saturnie. W połączeniu z wielką warstwą wody podziemnej, lód i para wydostały się na ziemię ( Księga Rodzaju 2: 6) i wywołały globalną powódź.

Wersety mówiące najbardziej klarownie o zasięgu potopu, są w Księdze Rodzaju 7:19 - 23: „Wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem. Wody się więc podniosły na piętnaście łokci ponad góry i zakryły je. Wszystkie istoty poruszające się na ziemi z ptactwa, bydła i innych zwierząt i z wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły. I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce”.

W powyższym cytacie spostrzegamy nie tylko wielokrotne użycie słowa „wszystko”, ale też znajdujemy zwroty takie jak „zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem”, „Wody się więc podniosły na piętnaście łokci ponad góry i zakryły je” ( wody było wystarczająco dużo, by arka mogła bezpiecznie je pominąć) i „Wszystkie istoty poruszające się na ziemi z ptactwa, bydła i innych zwierząt i z wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi”, itp. Jeżeli te opisy nie wystarczą nam, byśmy uwierzyli w uniwersalny potop na całej ziemi, nie wiem, co Bóg musiałby zrobić, by wyrazić się jaśniej. Podobnie, jeżeli potop był tylko miejscowy, dlaczego Bóg pouczył Noego, by ten zbudował arkę, zamiast po prostu nakazać zwierzętom, by przeniosły się do innej części ziemi, a Noemu, by zrobił to samo? I dlaczego Pan pouczył Noego, by ten zbudował arkę wystarczającą do pomieszczenia wszystkich różne gatunków zwierząt, które możemy znaleźć na ziemi dzisiaj? Ktoś mógłby zauważyć, że nawet dinozaury rodzą się małe, i Noe nie musiał koniecznie przynosić w pełni dorosłych osobników każdego gatunku na arkę.

Bóg pouczył Noego, by wziął z każdego gatunku zwierząt na ziemi jedną parę (zwierzęta wodne nie zostały wzięte pod uwagę) na arkę ( Księga Rodzaju 6:19 - 22), z wyjątkiem zwierząt czystych i wszystkich ptaków, których miał mieć siedem z każdego gatunku na arce (Księga Rodzaju 7: 2 – 3).

Piotr też opisuje uniwersalizm potopu w swoim 2 Liście 3: 6 – 7, gdzie stwierdza: „I przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi”. W tych wersetach Piotr porównuje mający przyjść „uniwersalny” sąd, do potopu z czasów Noego, i stwierdza, że świat, który wtedy istniał, został zalany wodą. Także Boża obietnica (Księga Rodzaju 8:21; 9:11, 15), by nigdy więcej nie wywoływać potopu, byłaby ustawicznie łamana, gdyby Bogu chodziło o miejscowe powodzie. Poza tym wszyscy ludzie na świecie dzisiaj podobno pochodzą od trzech synów Noego (Księga Rodzaju 9: 1, 19), i wielu Biblijnych pisarzy, piszących późniejsze księgi biblijne, przyjęło historyczność ogólnoświatowego potopu ( Księga Izajasza 54: 9; 1 List św. Piotra 3:20; 2 Piotra 2: 5; List do Hebrajczyków 11: 7). Ostatecznie, Pan Jezus Chrystus również wierzył w uniwersalny potop i uznawał go za rodzaj przyszłego zniszczenia świata, kiedy On powróci (Ewangelia wg św. Mateusza 24:37 - 39; Łukasza 17:26, 27).

Jest wiele pozabiblijnych dowodów, które wskazują na ogólnoświatową katastrofę, taką jak globalny potop. Ogromne kopalne cmentarzyska znalezione na każdym kontynencie, duże ilości skamieniałości węgielnych, które powinny były szybko zostać pokryte roślinnością, fakt, że skamieniałości oceaniczne zostały znalezione na szczytach gór na całym świecie, ponad 270 legend na temat potopu powstałych we wszystkich częściach świata, i duży zasięg form geologicznych posiadających ogromne warstwy osadów ( również te, które znaleziono w Wielkim Kanionie), to wszystko wpływa na fakt, że łatwo jest uwierzyć w istnieje globalnego potopu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy potop z czasów Noego był powodzią globalną albo miejscową?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries