settings icon
share icon
Pytanie

Czy Teoria Pangei jest możliwa?

Odpowiedź


Pangea jest koncepcją, zgodnie z którą wszystkie masy lądowe na Ziemi były kiedyś połączone w jeden, gigantyczny superkontynent. Na mapie świata niektóre kontynenty wyglądają tak, jakby pasowały do siebie niczym gigantyczne elementy puzzli (na przykład Afryka i Ameryka Południowa). Czy Biblia wspomina o Pangei? Nie wprost, ale jest to prawdopodobne. Fragment z 1 Ks. Mojżeszowej 1. 9 mówi: „Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się stało.” Przyjmując, że cała woda zostałaby „zebrana w jednym miejscu”, to sucha ziemia również byłaby „w jednym miejscu”. 1 Ks. Mojżeszowa 10.25 (tłum. Biblia Gdańska) wspomina: „…imię jednemu Faleg, iż za dni jego rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan" [podkreślenie od tłumacza]. Niektórzy powołują się na fragment z 1 Ks. Mojżeszowej 10.25 jako dowód, że Ziemia była rozdzielona po potopie Noego.

Chociaż pogląd ten jest możliwy, zdecydowanie nie jest on powszechnie przyjmowany przez chrześcijan. Niektórzy uważają, że 1 Ks. Mojżeszowa 10.25 odnosi się do „podziału”, który miał miejsce przy Wieży Babel, a nie do podziału kontynentów w czasie „dryfu kontynentów” [zgodnie z tym poglądem zostały przetłumaczone inne wydania Biblii i tłumaczą powyższy fragment 1 Ks. Mojżeszowej 10.25, np. Biblia Tysiąclecia: "imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata - Joktan."; Biblia Warszawska: "jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktan"- wyjaśnienie i podkreślenie od tłumacza]. Niektórzy kwestionują również rozdzielenie Pangei po Potopie Noego ze względu na fakt, że przy obecnym tempie dryfu kontynenty prawdopodobnie nie mogłyby oddalić się tak daleko od siebie w czasie, który nastąpił po Potopie Noego. Nie można jednak udowodnić, że kontynenty zawsze dryfowały w tym samym tempie. Co więcej, Bóg jest w stanie przyspieszyć proces dryfowania kontynentów, aby osiągnąć swój cel rozdzielenia ludzkości (1 Ks. Mojżeszowa 11. 8). I ponownie, Biblia nie wspomina wyraźnie o Pangei, ani też nie mówi nam jednoznacznie, kiedy Pangea została podzielona.

Koncepcja Pangei po czasach Noego prawdopodobnie wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta i ludzkość mogły migrować na różne kontynenty. W jaki sposób kangury przedostały się do Australii po Potopie, skoro kontynenty były już rozdzielone? Alternatywy kreacjonistów młodej Ziemi dla standardowej teorii dryfu kontynentalnego obejmują Katastroficzną Teorię Tektoniki Płyt [materiały dostępne w języku angielskim: http://www.answersingenesis.org/tj/v16/i1/plate_tectonics.asp] i Teorię Hydropłyt [materiały dostępne w języku angielskim: https://www.creationscience.com/onlinebook/HydroplateOverview2.html], z których oba umieszczają przyspieszony dryf kontynentalny w kontekście globalnego Potopu Noego.

Istnieje jednak inne wyjaśnienie proponowane przez chrześcijańskich naukowców, które nie wymaga istnienia Pangei po Potopie Noego. Zgodnie z tym poglądem migracja międzykontynentalna najprawdopodobniej rozpoczęła się, gdy poziom mórz był nadal niski podczas lub bezpośrednio po występowaniu epoki lodowcowej po Potopie, gdy duża część wody była nadal uwięziona w lodzie na biegunach. Niższe poziomy mórz pozostawiłyby odsłonięte szelfy kontynentalne, łącząc wszystkie główne masy lądowe mostami lądowymi.

Istnieją (a przynajmniej istniały) płytkie, podwodne mosty lądowe łączące wszystkie główne kontynenty. Ameryka Północna, Azja Południowo-Wschodnia i Australia są przyłączone do Azji kontynentalnej. Wielka Brytania jest przyłączona do Europy kontynentalnej. W niektórych miejscach te międzykontynentalne mosty znajdują się zaledwie kilkadziesiąt metrów poniżej naszego obecnego poziomu morza. Teorię można podsumować następująco: (1) Po Potopie nastąpiła epoka lodowcowa. (2) Ogromna ilość zamarzniętej wody spowodowała, że oceany były znacznie niżej niż są obecnie. (3) Niski poziom oceanów spowodował powstanie mostów lądowych łączących różne kontynenty. (4) Przez te mosty lądowe ludzie i zwierzęta migrowały na różne kontynenty. (5) Epoka lodowcowa dobiegła końca, lód się stopił a poziom oceanów się podniósł, przez co mosty lądowe uległy zatopieniu.

Zatem, mimo iż Pangea nie jest wyraźnie wspomniana w Biblii, to Biblia przedstawia możliwości występowania Pangei. Niezależnie od przypadku, każdy z przedstawionych powyżej poglądów przedstawia realne wyjaśnienie, w jaki sposób ludzkość i zwierzęta były w stanie migrować na kontynenty oddzielone teraz rozległymi oceanami.

English


Powrót na polską stronę główną

Czy Teoria Pangei jest możliwa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries