settings icon
share icon
Pytanie

Czy Jezus jest Stworzycielem?

Odpowiedź


1 Ks. Mojżeszowa 1.1 mówi, że "Bóg stworzył niebo i ziemię." Później, Kolosan 1.16 dodaje szczegół, że Bóg stworzył "wszystkie rzeczy" przez Jezusa Chrystusa. Zatem, proste nauczanie Pisma Świętego jest takie, że Jezus jest Stworzycielem wszechświata.

Tajemnica trójjedności Boga jest trudna do zrozumienia, a mimo to jest jedną z doktryn objawionych w Piśmie Świętym. W Biblii, zarówno Bóg Ojciec jak i Jezus są nazwani Pasterzami, Sędziami i Zbawicielami. Oboje są nazwani tym, "którego przebodli"- w tym samym wersecie (Ks. Zachariasza 12.10). Chrystus jest dokładnym przedstawieniem Boga Ojca, mając tą samą naturę (Hebrajczyków 1.3). W pewnym sensie wszystko, co czyni Ojciec, również Syn i Duch czynią, i na odwrót. Zawsze są w doskonałej zgodzie w każdym momencie i wszystkie trzy osoby równają się jednemu Bogu (5 Ks. Mojżeszowa 6.4). Świadomość, że Chrystus jest Bogiem i posiada wszystkie atrybuty Boże, pomaga nam zrozumieć Jezusa jako Stwórcę.

"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo" (Ew. Jana 1.1). W tym fragmencie są trzy ważne rzeczy na temat Jezusa i Ojca: 1) Jezus był "na początku"- był obecny podczas aktu stworzenia. Jezus istniał wiecznie z Bogiem. 2) Jezus różni się od Ojca- On "był" z Ojcem. 3) Jezus w swojej naturze jest jak Bóg- On "był Bogiem."

Hebrajczyków 1.2 mówi, "u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył." Chrystus bierze udział w Bożym akcie stworzenia (jest Stwórcą); świat został przez niego uczyniony. Ojciec i Syn mieli dwie odrębne funkcje w stworzeniu, a mimo to współpracowali, aby doprowadzić do powstania wszechświata. Jan mówi, "Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało" (Ew. Jana 1.3). Apostoł Paweł powtarza: "Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy" (1 Koryntian 8.6).

Duch Święty, trzecia Osoba Trójcy Świętej, również brał udział w akcie stworzenia (1 Ks. Mojżeszowa 1.2). Skoro hebrajskie słowo "duch" często jest tłumaczone jako "wiatr" czy "tchnienie", możemy dostrzegać działanie tych wszystkich trzech osób Trójcy Świętej w tym jednym wersecie: "Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich" (Psalm 33.6). Po gruntownym studiowaniu Pisma Świętego, możemy dojść do wniosku, że Bóg jest Stworzycielem (Psalm 102.25) i On uczynił to poprzez Jezusa, Syna Bożego (Hebrajczyków 1.2).

English


Powrót na polską stronę główną

Czy Jezus jest Stworzycielem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries