settings icon
share icon
Pytanie

Z jakiego powodu biblijny kreacjonizm jest ważny?

Odpowiedź


Pytanie o to, dlaczego biblijny kreacjonizm jest ważny jest pytaniem o znaczenie fundamentu dla budynku. Biblijny kreacjonizm jest fundamentalny dla wiary chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo jest zakorzenione w 1 Księdze Mojżeszowej, „Na początku stworzył Bóg…” To jedno stwierdzenie ustanawia kreacjonizm i sprzeciwia się wszelkiemu poglądowi, który opiera się na ewolucjonizmie (poglądzie, że wszechświat rozpoczął się od „wielkiego wybuchu” i stale ulega ewolucji). Nasze poglądy odnośnie kreacjonizmu odzwierciedlają to, czy wierzymy Bożemu Słowu czy poddajemy w wątpliwość jego prawdziwość. Jako chrześcijanie, musimy umieć rozróżnić kreacjonizm od ewolucjonizmu; czym się różnią? który pogląd jest prawdziwy? czy możliwe jest by wierzyć w oba poglądy? Możemy udzielić odpowiedzi na te pytania definiując czym jest biblijny kreacjonizm i jak on wpływa na nasz podstawowy system przekonań.

Znaczenie biblijnego kreacjonizmu polega na tym, że odpowiada na podstawowe pytania związane z istnieniem człowieka. 1) Skąd się tu wzięliśmy? Skąd pochodzimy? 2) Dlaczego tu jesteśmy? Czy mamy jakiś cel, i jaki jest powód wszystkich naszych problemów? Czy kwestie grzechu i zbawienia są istotne? 3) Co się z nami stanie, gdy umrzemy? Czy istnieje życie po śmierci? 1 Księga Mojżeszowa jest fundamentem dla pozostałej części Pisma Świętego, w którym znajdujemy odpowiedzi na te pytania. 1 Księga Mojżeszowa została połączona z korzeniem drzewa, które jest utwierdzone w Piśmie Świętym i dostarcza duchowej witalności. Jeśli odetniesz korzeń od drzewa, drzewo umiera. Jeśli zdyskredytujesz 1 Księgę Mojżeszową, to odrzucasz autorytet całego Pisma Świętego.

W 1 Księdze Mojżeszowej 1.1 w wersecie "Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”, zawarte są trzy wspaniałe prawdy, które tworzą podstawę biblijnego kreacjonizmu i wiary chrześcijańskiej. Po pierwsze, jeden jest Bóg. To stoi w sprzeczności z politeizmem pogańskim i dualizmem współczesnej filozofii humanistycznej. Po drugie, Bóg jest Osobą i istnieje niezależnie od stworzenia. To jest również sprzeczne z panteizmem, w którym Bóg jest widziany jako wiedzący, ale nie transcendentny. I na koniec, Bóg jest wszechmocny i wieczny. A to stoi w sprzeczności z bożkami, które czczą ludzie. Bóg był przedtem, jest teraz i na zawsze- On wszystko uczynił wszystko z niczego wypowiadając Słowo. To odpowiada na nasze pytanie o początek; a co z naszym drugim pytaniem- z jakiego powodu tu jesteśmy?

Biblijny kreacjonizm odpowiada na pytanie o kondycję rodzaju ludzkiego. Rozprawia się z upadkiem człowieka, ale również pozostawia nas z nadzieją odkupienia. Ważne jest, abyśmy rozumieli, że jesteśmy utożsamieni z jednym człowiekiem- Adamem, który jest prawdziwym, realnym człowiekiem. Jeśli Adam nie jest prawdziwą osobą, nie odszedł od łaski, to ludzkość nie może być zbawiona z łaski poprzez Jezusa Chrystusa. 1 Koryntian 15.22 mówi „Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” To podobieństwo- że Adam jest głową upadłego rodzaju ludzkiego, a Chrystus jest głową rodzaju odkupionego- jest ważne dla naszego zrozumienia zbawienia. „A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia” (Rzymian 5.18-19).

Musimy patrzeć na biblijny kreacjonizm jako na podstawę systemu naszych wartości. Narracja kreacjonizmu musi być urzeczywistnieniem faktów, a nie jedynie historią, bo jeśli jest fikcją, to wartości które przekazuje będą opierały się na ludzkiej mądrości, które mogą podlegać zmianom tak jak człowiek „ewoluuje” w życiu, a tym samym unieważnione. Podstawowy konflikt między nauką a religią (szczególnie chrześcijaństwem) to założenie, że nauka jest faktem, a religia jest filozofią. Jeśli byłoby to prawdą, to nasze wartości chrześcijańskie byłyby tylko ważne dla chrześcijan, bez wpływu na otaczający nas świecki świat.

Ostatnie podstawowe pytanie skierowane do ludzkości dotyczy tego, co stanie się z nami gdy umrzemy? Jeśli człowiek jest jedynie częścią rozwiniętego wszechświata i zamienia się w proch po śmierci, to musimy twierdzić, że nie mamy duszy ani ducha, a to życie jest wszystkim co mamy. Pogląd ten pozostawia nam jedyny cel w życiu: by podążać za planem ewolucji- przetrwania tych, którzy są najlepiej przystosowani. Chrześcijaństwo, z drugiej strony, pokazuje nam dobro moralne, które zostało ustanowione przez transcendentną, ponadnaturalną Istotę. Moralność Boga ustanawia niezmienne standardy, które nie tylko rozwijają w nas lepsze życie, ale również nauczają nas jak kochać innych i ostatecznie przynosić chwałę naszemu Stwórcy. Standard ten jest potwierdzony w Chrystusie. To właśnie poprzez jego życie, śmierć i zmartwychwstanie odnajdujemy cel tego życia i nadzieję na przyszłość z Bogiem w niebie.

Biblijny kreacjonizm jest ważny, ponieważ jest jedynym systemem, który odpowiada na podstawowe pytania dotyczące życia, nadając jemu większe znaczenie niż my sami. Powinno to być jasne dla wszystkich chrześcijan, że kreacjonizm i ewolucja są poglądami obopólnie się wykluczającymi i stoją w całkowitej sprzeczności względem siebie.

English



Powrót na polską stronę główną

Z jakiego powodu biblijny kreacjonizm jest ważny?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries