Въпроси относно човечеството


Какво означава, че човек е създаден по образ и подобие на Бога (Битие 1:26-27)?

От колко части сме съставени – две или три? Ние тяло, душа и дух ли сме или тяло, душа-дух?

Каква е разликата между душата и духа на човек?

Защо хората от Битие живееха толкова дълго?

Какъв е произходът на различните раси?

Какво казва Библията за расизма, предубеждението и дискриминацията?

Защо Бог ни създаде?

ли граница на продължителността на живота?

Всички ние ли сме Божии деца, или само християните са такива?

Какъв е християнският възглед за клонирането на хора?

Какво казва Библията за кремацията? Трябва ли християните да бъдат кремирани?

Какво казва Библията за евтаназията?

Какво означава, че сме направени страшно и чудно (Псалм 139:14)?

Човешките същества наистина ли имат свободна воля?

Всеки ли има празнина, направена от Бога?

Може ли човек да живее без Бога?

Как се създават човешките души?

Човешката душа смъртна ли е, или безсмъртна?

Каква е причината за целия антисемитизъм по света?

Какво представлява жизненото дихание?

Какво представлява съвестта?

Как се отразило грехопадението върху човечеството?

Как християнинът трябва да гледа на генното инженерство?

Какво представлява човешката природа? Какво казва Библията за човешката природа?

Какво представлява човешката душа?

Какво представлява човешкият дух?

Какъв е бил белегът, който Бог поставил върху Каин (Битие 4:15)?

Кой е Божият народ?

Какво означава да бъдем духовно мъртви?

Какво представлява плътта?

Какво представлява сърцето?


Въпроси относно човечеството