settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Бог е дал господство на човечеството над животните?

Отговор


Думата господство означава „власт или власт над.“ Бог има суверенна власт над Своето творение и е делегирал властта на човечеството да властва над животните (Битие 1:26). Давид затвърждава тази истина: „Поставил си го господар над делата на ръцете Си;

всичко си подчинил под краката му – ”(Псалм 8: 6). Човечеството е трябвало да „покори“ земята (Битие 1:28) - ние трябваше да заемаме командна позиция над нея; ние бяхме поставени в превъзходна роля и трябваше да упражняваме контрол над земята и нейната флора и фауна. Човечеството е поставено като владетел на този свят. Всичко останало му беше подчинено.

Божията заповед да се покори земята и животинският свят в нея, е заповед за владеене над всичко това. Истинско владеене (на каквото и да е) не може да бъде постигнато без разбиране на овладяното нещо. За да може един музикант да владее цигулката си, той трябва наистина да разбира инструмента. За да може човечеството да овладее животинското царство, трябва да разбираме животните.

С властта да се управлява идва и отговорността да се управлява добре. В заповедта за покоряване на земята има присъща отчетност. Човекът е длъжен да упражнява своето господство под властта на Този, който го е делегирал. Цялата власт е от Бог (Римляни 13: 1-5) и Той я делегира на когото пожелае (Данаил 4:17). Думата покоряване не означава насилие или малтретиране. Това може да означава „да се подложи на култивиране“.

Човек трябва да бъде управител на земята; той трябва да въведе материалния свят и всички негови разнообразни елементи в служба на Бог и доброто на човечеството. Заповедта за покоряване на земята всъщност е част от Божията благословия върху човечеството. Създадени по образ на Бог, Адам и Ева трябвало да използват огромните земни ресурси в услуга както на Бог, така и на себе си. Би било логично Бог да постанови това, тъй като само хората са създадени по Божи образ.

Когато Бог е дал господство на човечеството над животните, целта е била, да се грижим, да се стремим и да използваме тези животни до пълния им потенциал по справедлив начин. По времето, когато Бог дал на човечеството господство над животните, хората не яли месо (Битие 1:29). Яденето на месо започва едва след Потопа (Битие 9: 1–3) и по това време животните започват да се страхуват от хората. Въпреки това, въпреки че Бог променил начина, по който взаимодействаме с животните, тъй като те вече са „месо“, ние все още носим отговорност да се отнасяме хуманно с животните. Човешкото господство над животните не означава, че имаме правото да ги малтретираме или злоупотребяваме с тях.

Господството над животните би трябвало да доведе до хуманно управление над тях като ресурс, който Бог им е определил да бъдат. Трябва да помислим, че на човечеството е била възложена задачата (и благословението) да представлява Бог в този свят. Ние сме пазителите. Ние държим властта над цялата земя и ние (носещи Божия образ) носим отговорност да действаме така, както би направил Бог. Бог злоупотребява ли с творението си? Не. Неразумен ли е Бог при управлението на ресурсите си? Не. Егоистичен или разточителен ли е Бог? Не. Следователно и ние не трябва да бъдем. Всяко злоупотреба или малтретиране на Божието творение е резултат от греха, а не следване на първоначалната Божия заповед. Трябва да изпълним задължението си да управляваме разумно земята до онзи момент, когато вълкът ще легне с агнето в царството на Христос (Исая 11: 6).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Бог е дал господство на човечеството над животните?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries