settings icon
share icon
Въпрос

Всички ние ли сме Божии деца, или само християните са такива?

Отговор


Библията ясно казва, че всички хора са Божие творение (Колосяни 1:16), и че Бог обича целия свят (Йоан 3:16), но само тези, които са новородени, са Божии деца (Йоан 1:12; 11:52; Римляни 8:16; 1 Йоаново 3:1-10).

Писанието никога не говори за изгубените като за деца на Бога. Ефесяни 2:3 ни казва, че преди да сме спасени сме били „по естество чеда на гнева”. Римляни 9:8 казва, че „не децата, родени по плът, са Божии деца; а децата, родени според обещанието, се смятат за потомство.” Вместо да се раждаме като Божии деца, ние се раждаме в грях, който ни отделя от Бог, и ни подрежда заедно със Сатана като врагове на Бога (Яков 4:4; 1 Йоан 3:8). Исус каза: „Ако Бог беше вашият Отец, то вие щяхте да Ме обичате, защото Аз съм излязъл и дошъл от Бога; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати” (Йоан 8:42). А няколко стиха по-късно, в Йоан 8:44, Исус каза на фарисеите, че „Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си”. Фактът, че хората, които не са спасени, не са деца на Бога, се вижда също в 1 Йоаново 3:10: „По това се разпознават Божиите чеда и дяволските чеда; всеки, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не обича брат си.”

Ние ставаме Божии деца, когато се спасяваме, понеже ставаме осиновени в Божието семейство чрез нашата връзка с Исус Христос (Галатяни 4:5-6; Ефесяни 1:5). Това може да се види ясно в стихове като Римляни 8:14-17: „Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче! Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чеда. И ако сме деца, тогава сме и наследници - наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него.” Тези, които са спасени са „Божии синове чрез вяра в Исус Христос” (Галатяни 3:26), понеже Бог „ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля” (Ефесяни 1:5).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Всички ние ли сме Божии деца, или само християните са такива?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries