settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява сърцето?

Отговор


Първо, ще заявим очевидното: статията не е за сърцето като жизнен орган, мускул, който изпомпва кръв из тялото. Нито пък статията засяга романтични, философски или литературни определения.

Вместо това, ще се фокусираме върху това, което Библията има да казва за сърцето. Библията споменава човешкото сърце почти 300 пъти. По същество, това, което тя казва: сърцето е тази духовна част от нас, където обитават нашите чувства и желания.

Преди да погледнем към човешкото сърце, трябва да споменем, че тъй като Бог има чувства и желания, може да се каже, че Той също има „сърце“. Ние имаме сърце, защото Бог има. Давид бил човек „според Божието сърце“ (Деяния 13:22). И Бог благославя народа Си с водачи, които познават и следват сърцето Му (1 Царе 2:35; Еремия 3:15).

Човешкото сърце по своето естествено състояние е зло, предателско и измамно. Еремия 17:9 казва: „Сърцето е измамливо повече от всичко, и е страшно болно; кой може да го познае?“ С други думи Грехопадението ни е засегнало в най-дълбока степен; нашият ум, чувства и желания са покварени от греха – и ние сме слепи точно колко широко е разпространен проблемът.

Ние може да не разбираме собствените си сърца, но Бог може. Той „знае тайните на сърцето“ (Псалом 44:21; вижте също 1 Коринтяни 14:25). Исус „познаваше всичките човеци, и защото Той нямаше нужда да Му свидетелствува някой за човека, понеже сам знаеше що има в човека“ (Йоан 2:24-25). Въз основа на познанието Си за сърцето Бог може да отсъди праведно: „Аз Господ изпитвам сърцето, Опитвам вътрешностите, За да въздам всекиму според постъпките му, И според плода на делата му“ (Еремия 17:10).

Исус изтъкнал падналото състояние на сърцата ни в Марк 7:21-23: „Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.“ Нашият най-голям проблем не е външен, а вътрешен; всички ние имаме сърдечен проблем.

За да бъде човек спасен, следователно сърцето трябва да бъде променено. Това се случва само чрез силата на Бог в отговор на вярата. „Защото със сърце вярва човек и се оправдава“ (Римляни 10:10). В своята благодат Бог може да сътвори ново сърце в нас (Псалом 51:10; Езекил 36:26). Той обещава да „съживява сърцето на съкрушилите се“ (Исая 57:15). Божието дело на сътворяване на ново сърце в нас включва изпитване на нашите сърца (Псалом 17:3; Второзаконие 8:2) и изпълване на сърцата ни с нови идеи, нова мъдрост и нови желания (Неемия 7:5; 3 Царе 10:24; 2 Коринтяни 8:16).

Сърцето е сърцевината на нашето същество и Библията поставя високо значение на опазването на сърцето ни чисто: „Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота“ (Притчи 4:23). EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява сърцето?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries