settings icon
share icon
Въпрос

Човешките същества наистина ли имат свободна воля?

Отговор


Ако „свободна воля” означава, че Бог е дал на хората възможността да вземат решения, които истински да повлияят на тяхната съдба, тогава да, човешките същества имат свободна воля. Настоящото греховно състояние на света е пряко свързано с избора, който направиха Адам и Ева. Бог създаде човечеството по Своя собствен образ и това означава, че то има способността да избира.

Обаче свободната воля не означава, че човечеството може да направи всичко, което иска. Нашият избор е ограничен до това, което съответства на нашата природа. Например, един човек може да избере да премине по един мост или да не премине; но той не може да избере да прелети над моста – неговото естество му пречи да лети. По същия начин човек не може да избере да се направи праведен – неговата (греховна) природа му пречи да сложи край на вината си (Римляни 3:23). Затова свободната воля е естествено ограничена.

Това ограничение не смекчава нашата отговорност. Библията ясно казва, че не само имаме способността да избираме, но също сме отговорни да избираме мъдро. В Стария Завет Бог избра един народ (Израел), но отделните хора в този народ все още имаха задължението да изберат да се покоряват на Бога. А отделните хора извън Израел също можеха да изберат да повярват и да последват Бога (напр. Рут и Раав).

В Новия Завет е заповядано на грешниците отново и отново да се „покаят” и да „вярват” (Матей 3:2; 4:17; Деяния 3:19; 1 Йоаново 3:23). Всеки призив за покаяние е призив за избор. Заповедта да вярваме предполага, че този, който я чува, може да избере да се подчини на нея.

Исус идентифицира проблема на някои невярващи, когато им каза: „не искате да дойдете при Мене, за да имате живот” (Йоан 5:40). Очевидно те са можели да дойдат, ако са искали; техният проблем беше, че избраха да не дойдат. „Каквото посее човек, това и ще пожъне” (Галатяни 6:7), и хората, които са извън спасението са „без извинение” (Римляни 1:20-21).

Но как може човек, който е ограничен от греховната природа, да избере това, което е добро? Само чрез благодатта и силата на Бог свободната воля наистина става „свободна” в смисъла да може да избере спасение (Йоан 15:16). Святият Дух е този, който работи в и чрез волята на човека, за да обнови този човек (Йоан 1:12-13) и да му даде ново естество създадено „по образа на Бога в истинска правда и святост” (Ефесяни 4:24). Спасението е Божие дело. В същото време, нашите мотиви, желания и действия са доброволни, и ние основателно сме държани отговорни за тях.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Човешките същества наистина ли имат свободна воля?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries