settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява човешкият дух?

Отговор


Човешкият дух е нематериалната част от човека. Библията казва, че човешкият дух е самото дихание на Всемогъщия Бог и било вдъхнато в човека в началото на Божието сътворение: „И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа“ (Битие 2:7). Човешкият дух е това, което ни дава съзнание за себе си и други забележими, макар и ограничени „Богоподобни“ качества. Човешкият дух включва нашия интелект, емоции, страхове, страсти и творчество. Духът е този, който ни дава уникалната способност да схващаме и разбираме (Йов 32:8, 18).

Думите дух и дихание са превод на еврейската дума neshamah и гръцката дума pneuma. Думите означават „силен вятър, струя или вдъхване“. Neshamah е източникът на живот, който оживява човечеството (Йов 33:4). Недоловимият, невидим човешки дух е този, който управлява човешкото умствено и емоциално съществуване. Апостол Павел казал: „Защото кой човек знае що има у човека, освен духът на човека, който е в Него?“ (1 Коринтяни 2:11). При смъртта „духът се връща при Бога, който го е дал“ (Еклесиаст 12:7; вижте също Йов 34:14-15; Псалом 104:29-30).

Всяко човешко същество има дух и той се различава от „духа“ или живота на животните. Бог е направил човека различно от животните чрез това, че Той ни е създал „по Божий образ“ (Битие 1:26-27). Затова човекът е способен да мисли, чувства, твори, създава и се наслаждава на музиката, хумора и изкуството. И това е така, защото поради човешкия дух имаме „свободна воля“, която никое друго същество на земята няма.

Човешкият дух бил повреден при грехопадението. Когато Адам съгрешил, била нарушена неговата способност за общение с Бог; той не умрял физически този ден, но той умрял духовно. Оттогава човешкият дух понася последиците от грехопаданението. Преди спасението човек се характеризира като духовно „мъртъв“ (Ефесяни 2:1-5; Колосяни 2:13). Взаимотношението с Христос съживява духа ни и ни обновява ден след ден (2 Коринтяни 4:16).

Интересно, точно както човешкият дух бил божествено вдъхнат в първия човек, така и Светият Дух бил вдъхнат в първите ученици в Йоан 20:22: „И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух“ (Йоан 20:22; вижте също Деяния 2:38). Адам бил направен жив от Божието дихание, а ние като „нови творения“ в Христос сме направени духовно живи с „Божия Дъх“, Светия Дух (2 Коринтяни 5:17; Йоан 3:3; Римляни 6:4). При приемане на Исус Христос Божият Свети Дух се съединява с нашия собствен дух по начин, който не можем да осмислим. Апостолът Йоан казва: „По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа Си“ (1 Йоаново 4:13).

Когато позволим на Божия Дух да ръководи живота ни, „самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада“ (Римляни 8:16). Като Божии чада ние не сме повече водени от нашия собствен дух, а от Божия Дух, който ни води към вечен живот. EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява човешкият дух?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries