settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява християнската антропология?

Отговор


Антропологията е изследване на човечеството. Християнската антропология е изследване на човечеството от християнска / библейска гледна точка. Той е фокусиран преди всичко върху природата на човечеството - как нематериалните и материалните аспекти на човека са свързани помежду си. Ето някои често срещани въпроси в християнската антропология:

Какво означава, че човекът е създаден по образ и подобие на Бог (Битие 1: 26-27)? Божият образ се отнася до нематериалната част на човека. Това е, което отличава човека от животинския свят, което му придава „господството“, което Бог е замислил (Битие 1:28), и му дава възможност да общува със своя Създател. Това подобие е психическо, морално и социално.

Колко компонента имаме? Три или два? Тяло, душа и дух ли сме - или - тяло, душа-дух? Целта на човешките същества е да имат връзка с Бог и като такъв Бог ни е създал както с материални, така и с нематериални компоненти. Материалните аспекти очевидно са онези, които са осезаеми и съществуват само докато човекът е жив. Нематериалните аспекти са тези, които са нематериални: душа, дух, интелект, воля, съвест и т.н. Тези характеристики съществуват извън физическата продължителност на живота на индивида.

Каква е разликата между душата и духа? Важно е да се разбере, че и двете се отнасят до нематериалната част на човека, но само „духът“ се отнася до връзката на човека с Бог. „Душата“ се отнася до “пътя“ на човека в света, като бива материална и нематериална.

Какъв е произходът на различните раси? Библията не ни дава изрично обяснение за произхода на различните „раси“ или цветовете на кожата на хората. Всъщност има само една раса - човешката раса. В човешката раса има огромно разнообразие в цвета на кожата и други физически характеристики.

Християнската антропология се занимава с това кои сме и как се отнасяме към Бог. Дали хората са изначално добри или по своята същност грешни е от решаващо значение при определянето на това как може да се възстанови връзката ни с Бог. Дали душите на хората продължават да живеят след смъртта, до голяма степен определя нашия възглед за нашата цел в този свят. Християнската антропология ни помага да разберем себе си от Божията перспектива. Когато се задълбочим в тази тема, получаваме по-ясно разбиране за нашата грешна природа и това води до чувство на удивление от любовта на Спасителя, който вижда безпомощното ни състояние и отива на кръста, за да ни изкупи. Когато приемем тази жертва и я приемем като наша, природата ни се трансформира от Бог, който създава в нас напълно нов човек (2 Коринтяни 5:17). Този нов човек може да се свърже с Него както е трябвало, като Неговите обожавани деца.

Ключов стих за християнската антропология е Псалм 139: 14, „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това. “.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява християнската антропология?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries