settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че човек е създаден по образ и подобие на Бога (Битие 1:26-27)?

Отговор


На последния ден от създаването, Бог каза, „Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие” (Битие 1:26). Тогава, Той завърши работата Си с „лично докосване”. Бог оформи човек от пръст и му даде живот като му вдъхна от Неговия собствен дъх (Битие 2:7). И така, човекът е единствен сред всички Божии създания, имащ и материална (тяло) и нематериална (душа / дух) част.

Да имаш „образа” или „подобието” на Бог означава, с най-прости думи, че ние бяхме направени да приличаме на Бог. Адам не приличаше на Бог в смисъл, че Бог има плът и кръв. Писанието казва, че „Бог е дух” (Йоан 4:24) и следователно съществува без тяло. Обаче, тялото на Адам наистина отразява живота на Бог, дотолкова доколкото беше създаден в съвършено здраве и не беше субект на смърт.

Образът на Бог засяга нематериалната част на човека. Тя отделя човека от животинския свят, подготвя го за „властта”, която Бог планираше (Битие 1:28), и му позволява да общува с неговия Създател. Това е подобие умствено, морално и социално.

Умствено, човекът беше създаден като рационално, волево същество – с други думи, човека може да разсъждава и човека може да избира. Това е отражение на Божия интелект и свобода. Всеки път, когато някой изобретява машина, пише книга, рисува пейзаж, наслаждава се на симфония, изчислява сума или назовава домашно животно, той или тя разгласява факта, че ние сме направени по Божий образ.

Морално, човекът бе създаден в праведност и съвършена невинност, отражение на Божията святост. Бог видя всичко, което беше направил (включително човечеството) и го нарече „много добро” (Битие 1:31). Нашата съвест или „морален компас” е следа от това оригинално положение. Всеки път, когато някой напише закон, отврати се от зло, похвали добро поведение или се почувства виновен, той потвърждава факта, че ние сме създадени по Божия собствен образ.

Социално, човекът бе създаден за общуване. Това отразява Божията триединна природа и Неговата любов. В Едем, първичното отношение на човека беше с Бог (Битие 3:8 съдържа общуване с Бог) и Бог направи първата жена, тъй като „не е добре за човека да бъде сам” (Битие 2:18). Всеки път, когато някой встъпва в брак, сприятелява се с някого, прегръща дете или посещава църква, той доказва факта, че ние сме създадени по подобие на Бог.

Част от това, че беше създаден по образа на Бог означава, че Адам имаше способността да прави свободен избор. Макар че му беше дадена праведна природа, Адам направи лошия избор да се разбунтува срещу неговия Създател. Постъпвайки по този начин, Адам развали образа на Бог в себе си и предаде това повредено подобие на всичките си деца, включително и нас (Римляни 5:12). Днес, ние все още носим образа на Бог (Яков 3:9), но ние също така носим белезите на греха. Умствено, морално, социално и физически, ние показваме ефектите.

Добрите новини са, че когато Бог изкупва някого, Той започва да възстановява оригиналния образ на Бог, създавайки „новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината” (Ефесяни 4:24; виж също Колосяни 3:10).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че човек е създаден по образ и подобие на Бога (Битие 1:26-27)?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries