settings icon
share icon
Въпрос

Ако Бог е знаел, че Адам и Ева ще съгрешат, защо ги е създал?

Отговор


Библията казва, че Бог е създал всичко - включително и нас - за Себе Си. Той се прославя в Своето творение. „Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава навеки. Амин. “ (Римляни 11:36).

Може да е трудно да разберем как греха на Адам и Ева може да неси слава на Бог. Всъщност някои може дори да се чудят защо, ако Бог е знаел предварително всички проблеми, които ще създадат, Той ги е поставил на първо място.

Бог е всезнаещ (Псалм 139: 1–6) и Той знае бъдещето (Исая 46:10). Така, че Той определено е знаел, че Адам и Ева ще съгрешат. Но Той ги е създал така или иначе, и им е дал свободна воля, с която те избрали да съгрешат.

Трябва внимателно да отбележим, че падането на Адам и Ева в грях не означава, че Бог е автор на греха или че Той ги е изкушил да грешат (Яков 1:13). Но грехопадението наистина служи за целите на цялостния план на Бог за творението и човечеството.

Ако разгледаме това, което някои богослови наричат „мета-разказ“ (или всеобхватна сюжетна линия) на Писанието, виждаме, че библейската история може грубо да бъде разделена на три основни раздела: 1) рай (Битие 1-2); 2) изгубен рай (Битие 3 - Откровение 20); и 3) възстановен рай (Откровение 21-22). Най-голямата част от разказа е посветена на прехода от загубения рай към възстановения рай. В центъра на този мета-разказ е кръстът, който е планиран от самото начало (Деяния 2:23).

Четейки внимателно Писанието, ние стигаме до следните заключения:

1. Падението на човечеството е било предузнато от Бог.

2. Разпъването на Христос, изкуплението на избраните от Бога, е предопределено от Бог.

3. Един ден всички хора ще прославят Бога (Псалм 86: 9) и Бог има за цел „за да се приложи, когато се изпълнят времената, т. е. да се събере в Христос всичко – това, което е небесно и земно; “ (Ефесяни 1:10).

Целта на Бог била да създаде свят, в който Неговата слава може да се прояви в цялата си пълнота. Славата на Бог е основната цел на сътворението. Всъщност това е основната цел на всичко, което Той прави. Вселената е създадена да показва Божията слава (Псалм 19: 1) и Божият гняв се разкрива срещу онези, които не успяват да прославят Бога (Римляни 1: 18–25). Светът, който най-добре показва славата на Бог, е светът, който имаме - свят, на който било позволено да падне, свят, който бил изкупен, свят, който ще бъде възстановен до първоначалното си съвършенство.

Божият гняв и Божията милост показват богатството на Неговата слава, но ние не можем да видим нито едно от тях без падането на човечеството. Никога не бихме познали благодатта, ако никога не сме имали нужда от благодат. Следователно целият Божи план - включително грехопадението, изборите и изкуплението на човечеството - служи за прославяне на Бог. Когато човекът пада в грях, Божията милост веднага се проявява в това, че Бог не го убива на място. Божията благодат веднага се вижда в покривалото, което Той осигури за срама им (Битие 3:21). Божието търпение се вижда по-късно, когато човечеството потъваше все по-дълбоко в греха. Божията справедливост и гняв бяха на показ, когато Той изпрати потопа, и Божията милост и благодат бяха отново демонстрирани, когато Той спаси Ной и семейството му. Светият Божи гняв и съвършената справедливост ще се видят в бъдеще, когато Той се справи със Сатана веднъж завинаги (Откровение 20: 7-10).

Божията слава се разкрива и в Неговата любов (1 Йоан 4:16). Нашето познание за Божията любов идва от Личността и спасителното дело на Исус Христос в този паднал свят. „В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него. “ (1 Йоан 4: 9). Ако Бог беше решил да не създава Адам и Ева, въз основа на Неговото знание за тяхното падение - или ако ги беше направил автомати без воля - никога нямаше да разберем истински какво е любовта.

Крайното изображение на Божията слава беше на кръста, където се срещнаха Неговият гняв, справедливост и милост. Праведният съд за всеки грях беше изпълнен на кръста и Божията благодат беше показана с думите на Неговия Син: „Отче, прости им“ (Лука 23:34). Божията любов и благодат се проявяват в тези, които Той е спасил (Йоан 3:16; Ефесяни 2: 8-10). В крайна сметка Бог ще бъде прославен, тъй като Неговият избран народ през цялата вечност ще го почита заедно с ангелите. И нечестивите също ще прославят Бога, тъй като Неговата правда води до вечното наказание на неразкаялите се грешници (Филипяни 2:11). Без падането на Адам и Ева никога не бихме познали Божията справедливост, благодат, милост или любов.

Някои биха възразили, че Божието предузнание и предопределението за грехопадението уврежда човешката свобода. С други думи, ако Бог е създал човечеството с пълното знание за предстоящото грехопадение, как човек може да бъде отговорен за греха си? Най-добрият отговор на този въпрос може да се намери в Уестминстърското изповедание на вярата:

“Бог, от вечни времена, чрез най-мъдрия и светия съвет на собствената си воля, свободно и неизменно разпореди всичко, което се случи; но така е, тъй като по този начин нито Бог е автор на греха, нито насилието се предлага по волята на създанията; нито се отнема свободата или случайността на вторите причини, а по-скоро се установява” (WFC, III.1)

С други думи, Бог разпорежда бъдещи събития по такъв начин, че нашата свобода и действието на вторични причини (напр. Законите на природата) да бъдат запазени. Теолозите наричат това „съвпадение“. Божията суверенна воля протича едновременно със свободния ни избор по такъв начин, че свободният ни избор винаги води до изпълнението на Божията воля (под „свободен“ имаме предвид, че нашият избор не е принуден от външни влияния). Това е сложно взаимодействие на заветите и изборите, но Бог Създател може да се справи с всякаква сложност.

Бог е предвидил падането на Адам и Ева. Той ги е създал така или иначе по Свой образ, за да донесе слава на Себе Си. Дадена им е свобода да правят избор. Въпреки че са избрали да не се подчинят, техният избор се е превърнал в средство, чрез което е била изпълнена крайната воля на Бог и чрез което ще бъде видяна пълната Му слава.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Ако Бог е знаел, че Адам и Ева ще съгрешат, защо ги е създал?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries