settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява жизненото дихание?

Отговор


Кулминацията на Божието творческо дело била Неговото изключително творение на човека. „И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа“ (Битие 2:7). Върховният Творец на небето и земята извършил две неща при сътворението на човека. Той го оформил от самата пръст на земята и второ, вдъхнал Своето собствено дихание в ноздрите на Адам. Това отличава човека от всички други Божии творения.

Този пасаж съдържа три важни факта за сътворението на човека. Първият е, че Бог и сам Бог сътворил човека. Човекът не е еволюирал от други създания. Човекът не е създаден от безлични сили. Всичките клетки, ДНК, атоми, молекули, водород, протони, неутрони или електрони не създали човека. Те са само веществата, които съставляват човешкото физическо тяло. Господ Бог оформил човека. Господ Бог създал веществата и после използвал тези вещества, за да създаде човека.

Думата „образува“ е превод на еврейската „yatsa“, която означава „моделирам, оформям или формирам“. Тя извиква образа на грънчар, който има интелигентността и силата да оформи своето творение. Бог е Майсторът Грънчар, който има образа на човека в Своя ум и който притежава силата и интелигентността да приведе този образ към живот. Бог има и всезнанието (цялото знание), и всесилието (цялата сила) да направи точно това, което иска.

Второ, Бог вдъхнал Своето собствено жизнено дихание в човека. Човекът е повече от „пръст“ или физическа субстанция. Човекът има дух. Можем да го онагледим така: тялото на Адам тъкмо е било създадено от Бог от земната пръст – безжизнено човешко тяло, лежащо на земята. Тогава Бог се навел и „вдъхнал“ Своето собствено дихание в ноздрите на човека; Бог е Източникът на живот и Той пряко е внесъл живота в човека. Това животодаващо дихание се вижда отново в Йоан 20:22, когато Исус предава новия живот на Своите ученици.

Трето, Битие 2:7 ни казва, че човекът станал жива душа. Думата „душа“ на еврейски е „nephesh“, означаваща „оживено, дишащо, съзнателно и живо същество“. Човекът не станал жива душа докато Бог не вдъхнал живот в него. Като физическо, живо, рационално и духовно същество човекът е уникален сред всички живи неща на земята.

Така, какво е диханието на Бог? Това е животът и силата на Бог, дадени на човек, за да го одушевят. Еврейската дума за „дух“ е „ruach“, която означава „вятър, дъх, въздух, дух“. Животът на Бог живее още и още; нематериалната част на човека била направена да живее вечно. Въпросът е къде ще живее? EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява жизненото дихание?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries