settings icon
share icon
Въпрос

Какво е да си част от Божието семейство?

Отговор


Библията ни учи, че Исус Христос и Отец са едно (Йоан 1: 1-4) и че Той е и единственият Божи Син (Евреи 1: 1-4). Този семеен термин показва, че Бог разглежда Исус като член на семейството. На новородените вярващи се казва, че и те са членове на това семейство (Римляни 9: 8; 1 Йоан 3: 1-2). Как да станем част от това Божие семейство? Когато чуем Евангелието, изповядваме греховете си и възложим вярата и доверието си на Исус Христос, ние в този момент се раждаме в Божието царство като Негови деца и ставаме наследници с Него завинаги (Римляни 8: 14-17)

Исус Христос се споменава като единствения Божи Син, вярващите се наричат деца, родени в Божието семейство, които растат и узряват във вярата (Ефесяни 4: 11-16), и като синове и наследници, те са приети в Неговото семейство (Галатяни 4: 4-7). Божията безкрайна благодат и милост са разкрити в Ефесяни 1: 5-6, където се казва, че Той изкупува грешниците, които е „като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля, за похвала на славната Си благодат, с която ни е облагодетелствал във Възлюбения Си,"

Като деца на Бог какво наследяваме? Нищо по-малко от Божието царство (Матей 25:34; 1 Солунци 2:12; Евреи 12:28)! Ефесяни 1: 3 ни казва, че вярващите са благословени с всяка духовна благословия на небесните места в Христос. Тези духовни благословии са безкрайни, вечни и пребивават в Христос и по Божията благодат ние получаваме тези благословии като Негови деца. Като земни деца в крайна сметка наследяваме онова, което родителите ни оставят след смъртта им. Но в Божия случай вярващите вече извличат ползите от нашето наследство, като имат мир с Него чрез жертвата на Неговия Син на кръста. Другите награди от нашето наследство включват подаръка Святи Дух когато вярваме в Христос (Ефесяни 1: 13-14), който ни дава възможност да живеем за Него в настоящето и знанието, че нашето спасение е сигурно във вечността (Евреи 7: 24-25).

Да бъдеш част от Божието семейство е най-голямата благословия, дарена на вярващите, и тази, която трябва да ни подтиква към смирено преклонение. Никога не можем да направим нищо, за да го заслужим, защото това е Неговият дар на любов, милост и благодат към нас, но ние биваме призовани да станем синове и дъщери на Живия Бог (Римляни 9: 25-26). Нека всички да отговорим с вяра на Неговата покана!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е да си част от Божието семейство?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries