settings icon
share icon
Въпрос

От колко части сме съставени – две или три? Ние тяло, душа и дух ли сме или тяло, душа-дух?

Отговор


Битие 1:26-27 заявява, „И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.”

Тези стихове излагат, че има нещо различно в човешкия род от всичките други създания. Хората бяха определени да имат връзка с Бог, и поради това, Бог ни създаде и с материална и с нематериална страна. Материалните аспекти са очевидно онези, които са реални: физическото тяло, органи и т.н. и са замислени да съществуват само докато човекът е жив. Нематериалните аспекти са онези, които са неосезаеми: душа, дух, интелект, воля, съвест, и т.н. Тези характеристики са замислени да съществуват отвъд физическия живот на индивида.

Всички хора притежават и материални и нематериални характеристики в съществуването си. Ясно е, че целия човешки род има тяло, съдържащо плът, кръв, кости, органи и клетки. Обаче, неосезаемите качества на човешкия род са онези, които са често обсъждани. Какво казва Писанието за тях? Битие 2:7 – заявява, че човекът стана жива душа. Числа 16:22 – А те паднаха на лицата си и рекоха: О Боже, Боже на духовете на всяка твар! ако един човек е съгрешил, ще се разгневиш ли на цялото общество? Този стих споменава Бог като Бога на духовете, които са притежавани от целия човешки род. Притчи 4:23 – Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Този стих показва, че сърцето е централно за човешката воля и емоции. Деяния 23:1 – И Павел като се вгледа в синедриона, рече: Братя, до тоя ден съм живял пред Бога със съвършено чиста съвест. Римляни 12:1-2 – И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. Може да бъде видяно, че има различни аспекти на нематериалната част от човешкия род и че всички хора съдържат и материални и нематериални качества. Този списък с препратки само се плъзга по повърхността на проблема.

И така, докато повечето дискусии за нематериалната страна на човешкия род се фокусират върху душата и духа, Писанието очертава много повече от тези две. По някакъв начин аспектите, споменати по-горе (душа, дух, сърце, съвест и ум) са свързани и във взаимоотношение. Душата и духа, обаче, определено са основните нематериални аспекти на човешкия род. Те вероятно включват другите аспекти. Имайки това предвид, човешкия род дихотомен ли е (разделен на две, тяло / душа-дух), или трихотомен (разделен на три, тяло/душа /дух). Невъзможно е само едното да е правилно догматически. Има добри аргументи и за двете становища. Ключов стих е Евреи 4:12 „Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.” Този стих ни казва най-малко две неща за това разискване. (1) Душата и духа могат да бъдат разделяни. (2) Разделянето на душата и духа е нещо, което само Словото на Бог може да различи. Ние можем да бъдем сигурни, че като човешки същества, притежаваме тяло, душа, дух и много повече! Обаче, вместо да се фокусираме върху тези аспекти, по-добре е да се фокусираме върху Създателя, поради Който ние сме „страшно и чудно направени” (Псалом 139:14).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

От колко части сме съставени – две или три? Ние тяло, душа и дух ли сме или тяло, душа-дух?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries