settings icon
share icon
Въпрос

Как се създават човешките души?

Отговор


Има два възгледа за начина, по който са направени човешките души, които да са възможни според Библията. Традуцианизмът е теорията, че душата произлиза от физическите родители, заедно с физическото тяло. Подкрепата за традуцианизма е както следва: (А) В Битие 2:7 Бог вдъхна дъха на живота в Адам, като накара Адам да стане „жива душа”. Писанието никъде не казва, че Бог е изпълнил отново това действие. (Б) Грехът на Адам засяга всички хора – физически и духовно – а това има смисъл, ако тялото и душата идват от родителите. Слабостта на традуцианизма е, че не е ясно как нематериална душа може да бъде създадена чрез изцяло физически процес. Това учение може да е вярно само, ако душата и тялото са неразделно свързани.

Креационизмът е възгледът, че Бог създава нова душа, когато се зачене човешко същество. Този възглед е бил споделян от много ранни църковни отци и има също подкрепата на Писанието. Първо, Библията разграничава произхода на душата от произхода на тялото (Еклесиаст 12:7; Исая 42:5; Захария 12:1; Евреи 12:9). Второ, ако Бог създава всяка човешка душа в момента, когато тя е необходима, твърдо се заявява отделянето на душата от тялото. Слабостта на креационизма е, че според него Бог трябва постоянно да създава нови човешки души, докато Битие 2:2-3 посочва, че Бог е спрял да създава. Освен това, тъй като цялото човешко съществуване – тяло, душа и дух – са заразени от греха, ако Бог създава нова душа за всяко човешко същество, как става така, че душата е заразена от грях?

Трети възглед, който няма подкрепа в Библията, е концепцията, че Бог е създал всички човешки души по едно и също време, и „прикрепя” душа към човешко същество в момента на зачеването. Този възглед счита, че има нещо като „склад за души” в небесата, където Бог съхранява души, които очакват човешко тяло, за да бъдат прикрепени към него. Отново ще кажем, че този възглед няма библейска подкрепа и обикновено се приема от хората, които вярват във философията „ню ейдж” или в прераждането.

Независимо кой от двата възгледа е верен – традуцианския или креационисткия, и двата се съгласяват, че душата не съществува преди зачатието. Това е ясното учение на Библията. Независимо дали Бог създава нова човешка душа в момента на зачатието, или е направил човешкия репродуктивен процес така, че да възпроизвежда също и душа, Бог в крайна сметка е отговорен за сътворяването на всяка една човешка душа.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как се създават човешките души?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries