settings icon
share icon
Въпрос

Индивидуализмът срещу колективизма - какво казва Библията?

Отговор


Индивидуализмът може да се определи като поставяне на интересите на индивида над интересите на групата. Идеята на колективизма е, че нуждите на групата имат предимство пред всеки индивид в нея. Има цели култури, които са склонни към една от тези две философии; например Съединените щати исторически насърчават индивидуализма, докато културата в Южна Корея клони повече към колективизма. Кой е по-добър или по-лош от библейска гледна точка? Отговорът не е прост „Така казва Господ“. Истината е, че Библията дава примери както за индивидуализъм, така и за колективизъм.

Индивидуализмът поставя акцента върху правенето на всичко, което е най-добро за „мен“, независимо от ефекта, който има върху „групата“. Колективизмът поставя акцента върху правенето на всичко, което е най-добро за „групата“, независимо от ефекта му върху индивидите в групата. От библейска гледна точка нито една от тези идеологии – разгърнати в пълнота - не е това, което Бог е възнамерил. В крайна сметка Бог е създал хората заради Него (Исаия 43: 7), а не заради тях самите или заради някой друг. Благочестивият фокус би бил да се направи това, което е най-доброто за Бог и Неговото царство (Матей 6: 33а).

В Библията има стихове, които до известна степен илюстрират колективизма. Неволното пророчество на Каяфа, че „нито вземате предвид, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото да загине целият народ. “ (Йоан 11:50), е един от случаите на колективистка мисъл. В ранната църква в Йерусалим хората са обединявали ресурсите си и давали на нуждаещите се, така че на никой да не му липсва нищо (Деяния 2: 44–45; 4: 32–35). Във 2 Коринтяни 8: 12–14 Павел насърчава църквата в Коринт да дава пари на църквата в Йерусалим „за да има равенство“ (стих 13). Ключът, който трябва да се отбележи в тези примери, обаче е, че хората, които даряваха, имаха избор. Даването им било строго доброволно (Деяния 5: 4). Никой не е бил принуден да дава ресурсите си в полза на групата, но с готовност го направили от любов към Господ и към църквата. Ако дадено лице дава в полза на групата, това лице също е благословено (2 Коринтяни 9: 6–8). Този принцип на Царството съдържа някои елементи на колективизма, но като цяло е отвъд него. Нашата мотивация да служим на църквата не е просто да облагодетелстваме църквата като колектив; нашата мотивация е, че това е угодно на Бог (Евреи 13:16).

Други стихове в Библията илюстрират стойността и значението на индивида. В една от Своите притчи Исус подчертава колко е важно да се грижим и управляваме добре нещата, които Бог ни дава, тъй като всички поотделно сме подведени под отговорност (Лука 19:15). В Лука 15 Исус разказва историята на един пастир, който е оставил стадото си, за да търси едно изгубено агне, и историята на жена, която обръща къщата си наопаки, за да намери част от наследството (вж. Лука 15: 3–10). И двете притчи илюстрират ценността, която Бог придава на индивида над групата. Както видяхме при колективизма обаче, тези примери демонстрират идеята за индивидуализма само частично. Бог понякога оценява индивида по-високо от групата, защото това Му е угодно и му дава слава. Когато Бог се прославя, всички се възползват, както отделни хора, така и групата - забележете, че в притчите от Лука 15 всеки път, когато се намери изгубеното, всички се радват (Лука 15: 6, 9).

Бог цени както индивида, така и колектива. Библията всъщност не спори нито за индивидуализма, нито за колективизма относно коя е правилната идеология. Вместо това предлага съвсем друго, илюстрирано в описанието на Тялото Христово в 1 Коринтяни 12. Павел ни казва, че отделните вярващи са като части от тялото, като всяка играе изключителна и жизненоважна роля за успеха на тялото да функционира както трябва (1 Коринтяни 12:14, 27). Различните части на тялото функционират само когато са част от тялото като цяло. Палецът може да прави неща, които никоя друга част на тялото не може, но само когато е свързан с ръката! (вж. 1 Коринтяни 12: 18–20). По същия начин тялото като цяло е удивителен организъм, но само когато за всички части се полагат индивидуални грижи (вж. 1 Коринтяни 12: 25–26).

Дебатът за това, което Библията казва за индивидуализма срещу колективизма, несъмнено ще продължи; въпреки това всички можем да учим от К. С. Луис по темата, без значение каква позиция заемаме: „Чувствам силно желание да ви кажа - и очаквам, че изпитвате силно желание да ми кажете - коя от тези две грешки [индивидуализъм или колективизъм] е по-лоша. Това е дяволът, който ни напада. Той винаги изпраща грешки в света двойки по двойки - противоположности. И винаги ни насърчава да отделяме много време в мислене, което е по-лошото. Виждате ли защо, разбира се? Той разчита на вашата допълнителна неприязън към една грешка, за да ви привлече постепенно към противоположната. Но не позволявайте заблуди. Трябва да гледаме целта и да преминем направо между двете грешки. Ние нямаме друго безпокойство освен това и с двете “(от Обикновено християнство, книга 4, глава 6).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Индивидуализмът срещу колективизма - какво казва Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries