settings icon
share icon
Въпрос

Кой е Божият народ?

Отговор


Фразата „Божият народ“ винаги означава ясно взаимоотношение. Бог призовал Аврам (по-късно Авраам) в Битие 12 да напусне земята си за нова земя, която Бог ще му покаже. След като Аврам пристигне там, Бог казал в Битие 12:2: „Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.“ Този народ ще стане народа на Израил, първата група, определена като Божия народ.

Бог казва на Израил чрез пророк Исая: „Турих словата Си в устата ти, И те покрих в сянката на ръката Си, За да река на Сиона: Ти си Мой народ“ (Исая 51:16). Бог също потвърждава Израил като негов народ в Езекил 38:14 в пророчество за съседния народ Гог.

Дали нееврейските вярващи в еврейския Месия (Исус Христос) са считани за Божия народ? Да. Исус дошъл за цялото човечество, не само да спаси Израил (Римляни 1:16, 10:12; Галатяни 3:28). Взаимоотношението на Бог с Неговия народ е повече от Неговото призоваване; те също Го наричат своя Бог. Давид казва: „И зная, Боже мой, че Ти изпитваш сърцето и че благоволението Ти е в правдата. С правотата на сърцето си аз принесох доброволно всичко това; и сега с радост видях, че и Твоите люде, които присъствуват тук, принасят на Тебе доброволно“ (1 Летописи 29:17). Тук Божиите хора се идентифицират повече с тяхното желание да Му се отдадат отколкото с тяхната националност.

Всеки, който приема Исус Христос като Спасител и Господ, става част от Божия народ. Взаимоотношението не преминава през посещаване на църква или добри дела. Това е съзнателен избор да следваш Бог сам. Ето защо и 2 Коринтяни 6:16, и Марк 8:38 посочват, че трябва да се направи избор. И когато правим този избор да прегърнем Бог, Той също ни прегръща. Тогава ние истински сме Неговият народ. English



Върнете се обратно на основната българска страница

Кой е Божият народ?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries