settings icon
share icon
Въпрос

Има ли нужда Бог от нас?

Отговор


Бог е свят, вечен, всемогъщ и напълно самодостатъчен. Той не се нуждае от никакво създадено същество, но ние се нуждаем от Него. Цялото творение зависи от живота, който единствено Бог поддържа. „правиш да никне трева за добитъка и зеленчуци, необходими на човека, за да изважда храна от земята, Всички те от Теб очакват да им дадеш навреме храната, скриеш ли лицето Си, те се смущават; прибираш ли дъха им, те умират и се връщат в пръстта си. ” (Псалм 104: 14, 27, 29).

Бог не зависи от нищо и от никого. Той не страда от липса, не знае ограничения и не изпитва дефицит. Той е „АЗ СЪМ, КОЙТО СЪМ“, без квалификация или изключение (Изход 3:14). Ако Той се нуждаеше от нещо, за да остане жив или да се чувства пълноценен, тогава нямаше да бъде Бог.

Така че Бог не се нуждае от нас. Но, удивително, Той ни обича страстно и в Своята доброта иска да живеем с Него завинаги. И така, преди 2000 години, Сам Бог се облякъл с тяло, дошъл на Земята и дал Своя живот, за да изкупи греха ни и да докаже дълбоката Си любов към нас. Той платил най-добрата цена, за да ни примири със себе си и никой не плаща толкова висока цена за нещо, което не иска или не оценява.

Исус със сигурност знаеше какво ще Го сполети в края на земното Му служение (Марк 8:31; Йоан 18: 4). В Неговите мъки в Гетсимания, докато се моли за изпитанията, които скоро ще Го сполетят, от веждите Му капеше кървава пот (Лука 22:44). Исус със сигурност е познавал много добре пророчеството от Исаия 52:14, “Както мнозина се чудеха на тебе (толкова беше погрозняло лицето му, повече от лицето на който и да е бил човек, и образът му – от образа на който и да е от човешките синове), “ Човешкият син беше изтезаван до степен, че Той вече не приличаше на човек. И това изтезание беше последвано от нещо още по-лошо, самото разпятие, най-болезненият и подъл метод за екзекуция, измислен някога.

Докато Исус висеше на кръста, Небесният Отец се „отвърна” от Него. Авакум 1:13 потвърждава, че Божиите очи „са твърде чисти, за да гледат злото“. И в този момент Христос извика: „Боже мой, Боже мой, защо ме изостави?“ (Матей 27:46).

Това е цената, която Бог плати за нас, и по този начин знаем, че Той ни обича. Поради тази невероятна и неоправдана любов към нас, непокорните грешници, ни се предлага вечен живот. Спасението е дар, даден безплатно, заради спиращата дъха доброволна жертва от единствения истински Бог. В Римляни 5: 8 се казва: „Но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.“

Веднъж присъединени към Христос, нищо не може да ни отдели от Него. Римляни 8: 38–39: „Защото аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито началства, нито сили, нито настояще, нито бъдеще, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ."

Вярващите в Христос са нови същества . Разбираме дълбочината на Неговата любов към нас: „Съразпънах се с Христос и сег вече не аз живея, а Христос живее в мен; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. “(Галатяни 2:20).

Вие също можете да се потопите във вечната любов на Бог към вас и да познавате сигурността на вечния живот. Продължете да четете , за да научите какво означава да приемете Христос като свой личен Спасител.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Има ли нужда Бог от нас?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries