settings icon
share icon
Въпрос

Какво е вътрешен човек?

Отговор


Павел използва понятието вътрешен човек няколко пъти в своите послания (2 Коринтяни 4:16; Ефесяни 3:16). Римляни 7: 22–23 казва: „Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми.“ „Вътрешният човек“ е друг начин за описание на духовния аспект на човека. „Външният човек“, за разлика от вътрешният, би бил видимият, външен аспект на човека.

Човешките същества са създадени от Бог с дух, душа и тяло (Битие 1:27; 1 Солунци 5:23). Казано е, че ние не сме тела с души; ние сме души, които имат тела. Тялото - „външният човек“ - е нашето физическо жилище, чрез което ние живеем в света. Телата ни функционират предимно чрез петте сетива и чрез задоволяване на вродени нужди, които ни карат да ядем, пием и спим. Телата ни не са зли, а са ни дадени от Бог. Той желае ние да Му предадем тези тела като живи жертви (Римляни 12: 1-2). Когато приемем Божия дар за спасение чрез Христос, телата ни стават храмове на Светия Дух (1 Коринтяни 6: 19–20; 3:16).

Нашите души са личностни центрове на нашите същества, от които действат нашият ум, воля и емоции. С душите си избираме или да слушаме и да се подчиняваме на похотите на плътта си или на желанията на Светия Дух (Галатяни 5: 16–17; Римляни 8: 9; Марк 14:38). Душата на човек е съдебната зала, където се вземат житейски решения. От нея произлизат черти на характера като самочувствие, самосъжаление, търсене на себе си и самоутвърждаване.

Нашият дух съдържа вътрешния човек, за когото говори Писанието. Нашите духове са там, където Божият Дух общува с нас. Исус каза: „Бог е Дух; и онези, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. “ (Йоан 4:24). “Исус му отговори:Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.

Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.

Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.”

(Йоан 3: 3–6). „Вътрешният човек“ съдържа съвестта, върху която Светият Дух може да се движи и да осъжда греха (Йоан 16: 8; Деяния 24:16). Нашите духове са частите от нас, които най-много приличат на Бог, с вродено знание за добро и зло (Римляни 2: 14–15). Първо Коринтяни 2:11 казва: „Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух. "

Римляни 12: 1–2 ни моли да не се съобразяваме с начина на мислене на този свят; по-скоро нашият вътрешен човек трябва да бъде преобразен чрез „обновяването на ума ни“. Това обновяване на ума се случва, когато ние позволяваме на Святия Дух свободно да ни направлява. Той започва да променя нашите действия и желания в съответствие с Неговите. Римляни 8: 13–14 казва: „Защото ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове."

Римляни 7 подробно описва често болезнената битка между нашата плът и дух. Нашите духове, след като са се преродили с Божията сила, копнеят да се подчиняват и да следват Исус. Но плътта не умира с лесна смърт. Римляни 6 обяснява как можем да позволим на вътрешния човек да триумфира над плътта. В стихове 6 и 7 се казва: „като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него,за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха.

Защото който е умрял, той е оправдан от греха." Докато не се смятаме за „разпънат с Христос“ (Галатяни 2:20), душата и тялото се бият с духа за надмощие. Ние продължаваме да живеем в състояние на поражение, докато умрем за себе си и позволим на Духа да има пълен контрол над всеки аспект от живота ни, както вътрешния, така и външния.

Божието желание и замисъл за хората са да живеем винаги водени от новородената природа, която е в крак с Божия Дух. Но падналите ни природи искат да управляват и така бушува духовна битка. Римляни 7:24 задава въпрос, който всеки посветен последовател на Христос задава: „Кой ще ме избави от това тяло на смъртта?“ Стих 25 отговаря на този въпрос: „Благодаря на Бога чрез Исус Христос, нашия Господ!“ До каква степен ние предаваме този вътрешен човек на контрола на Светия Дух, е степента, в която ние вървим в непрекъсната победа над падналата ни плът.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е вътрешен човек?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries