settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да бъдем духовно мъртви?

Отговор


Да бъдем духовно мъртви е да бъдем отделени от Бог. Когато Адам съгрешил в Битие 3:6, той възвестил смърт за цялото човечество. Заповедта на Бог към Адам и Ева била, че те не могат да ядат от дървото на познанието за добро и зло. Заповедта дошла с предупреждението, че неподчинението ще доведе до смърт: „И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото на познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.“ Фразата „непременно ще умреш“ може да бъде преведена буквално „умирането ти ще бъде сигурно“. Това обозначава продължително състояние на смъртта, която започва с духовната смърт, продължава през целия живот като постепенна деградация на тялото и достига най-високата си точка с физическата смърт. Тази незабавна духовна смърт довела до отделянето на Адам от Бог. Неговото действие на криене от Бог (Битие 3:8) показва това отделяне, както и неговият опит да прехвърли вината за греха на жената (Битие 3:12).

За нещастие, тази духовна и накрая физическа смърт не била ограничена до Адам и Ева. Като представител на човешката раса Адам вкарал цялото човечество в грях. Павел го изяснява в Римляни 5:12 като ни казва, че грехът и смъртта влезли в света и се разпространили сред всички хора чрез греха на Адам. В допълнение Римляни 6:23 казва, че заплатата за греха е смърт; грешниците трябва да умрат, защото грехът ни отделя от Бог. Всяко отделяне от Източника на Живот е естествено смърт за нас.

Но не само наследеният грях причинява смърт; нашата собствена греховност също допринася. Ефесяни 2 учи, че преди спасението ние сме „мъртви“ в престъпления и грехове (стих 1). Това трябва да говори за духовна смърт, защото ние все още сме „живи“ преди спасението. Макар и да бяхме в това духовно „мъртво“ състояние, Бог ни спаси (стих 5; вижте също Римляни 5:8). Колосяни 2:13 преповтаря тази истина: „И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си …. вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления.“

Тъй като сме мъртви в грях, ние сме напълно неспособни да повярваме в Бог или Неговото Слово. Исус неднократно заявява, че ние сме безсилни без Него (Йоан 15:5), и че не можем да дойдем при Него без даване на възможност от Бог (Йоан 6:44). Павел учи в Римляни 8, че нашите естествени умове не могат да се подчинят на Бог, нито да Му угодят (стихове 7-8). В нашето паднало състояние сме неспособни дори да разберем нещата от Бог (1 Коринтяни 2:14).

Действието на Бог, с което Той ни прави живи от духовната смърт, се нарича обновяване. Обновяването се извършва само от Светия Дух, чрез смъртта и възкресението на Исус Христос. Когано сме обновени, ние сме съживени заедно с Христос (Ефесяни 2:5) и обновени от Светия Дух (Тит 3:5). Това е сякаш повторно раждане, както Исус поучавал Никодим в Йоан 3:3, 7. След съживяването от Бог ние никога няма да умрем истински – имаме вечен живот. Исус често казвал, че да вярваш в Него е да имаш вечен живот (Йоан 3:16, 36; 17:3).

Грехът води до смърт. Единственият начин да избегнем тази смърт е да дойдем при Исус чрез вяра, привлечени от Светия Дух. Вярата в Христос води до духовен живот и накрая до вечен живот. EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да бъдем духовно мъртви?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries