settings icon
share icon
Въпрос

ли граница на продължителността на живота?

Отговор


Много хора разбират смисъла на Битие 6:3 като граница от 120 години за продължителността на човешкия живот: „И тогава Господ каза: Духът, който съм му дал, няма да владее вечно у човека; в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.” Обаче 11 глава на Битие съобщава за няколко души, които са живели над 120 години. В резултат на това някои тълкуват Битие 6:3 като общо правило, че хората вече няма да живеят над 120 години. След потопа продължителността на живота започна драматично да спада (сравнете Битие 5 с Битие 11) и в края на краищата се сви до под 120 години (Битие 11:24). Оттогава много малко хора са живели повече от 120 години.

Обаче има друго тълкувание, което изглежда съответства повече на контекста; и то е, че Битие 6:3 е Божията декларация, че потопът ще се случи 120 години след Неговото обявяване. Това, че дните на човечеството са преброени се отнася за факта, че самото човечество ще бъде унищожено в потопа. Някои оспорват това тълкуване заради факта, че Бог заповяда на Ной да построи ковчега, когато Ной беше на 500 години в Битие 5:32, а Ной беше на 600 години, когато дойде потопът (Битие 7:6), което прави период само от 100 години, а не 120. Обаче не е дадено времето, когато Бог заявява словото в Битие 6:3. Освен това Битие 5:32 не е времето, когато Бог заповяда на Ной да построи ковчега, а по-скоро възрастта, на която беше Ной, когато стана баща на тримата си сина. Напълно правдоподобно е Бог да е решил потопът да стане след 120 години и да е изчакал няколко години преди да заповяда на Ной да построи ковчега. Какъвто и да е случаят, стоте години между Битие 5:32 и 7:6 по никакъв начин не противоречат на 120 години, споменати в Битие 6:3.

Няколкостотин години след потопа Мойсей обяви: „Дните на живота ни са естествено седемдесет години или даже, където има сила, осемдесет години; но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото бързо преминават и ние отлитаме” (Псалм 90:10). Нито Битие 6:3, нито Псалм 90:10 са отредени от Бога ограничения за продължителността на човешкия живот. Битие 6:3 е предсказание за времето, когато ще настъпи потопът. Псалм 90:10 просто казва, че като правило, хората живеят 70-80 години (което е вярно и днес).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

ли граница на продължителността на живота?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries