Въпроси относно Святия Дух


Кой е Святият Дух?

Кога/ Как получаваме Святия Дух?

Какво представлява кръщението в Святия Дух?

Какво представлява хулата против Святия Дух?

Как мога да бъда изпълнен със Святия Дух?

Как да разбера каква е моята духовна дарба?

Свръхестествените дарби на Духа за днешно време ли са?

Какво представлява дарбата говорене на езици?

Какво означава да ходим в Духа?

Как Бог разпределя духовните дарби? Ще ми даде ли Бог духовната дарба, която искам?

Вярващият трябва ли да може да чувства Святия Дух?

Каква е клаузата „филиокве”?

Какъв е плодът на Святия Дух?

Какво означава да наскърбявам/угасвам Святия Дух?

Какво означава да се молим на непознати езици? Молитвата на непознати езици молитвен език ли е между вярващия и Бога?

Каква е ролята на Святият Дух в нашия живот днес?

Библейско ли е да си повален от Духа?

Святият Дух ще изостави ли някога вярващия?

Каква е разликата между таланта и духовната дарба?

Говоренето на непознати езици доказателство ли е, че имаме Святия Дух?

Библейски ли е сесационизмът?

Какво представлява харизматичното движение?

Какво е глосолалия?

Какви са имената и званията на Светия Дух?

Какво представлява печатът на Светия Дух?

Каква е целта на библейските дарби на знамения?

Как Светият дух наподобява огън?

Дали Светият Дух е „Той“, „Тя“или „То“, мъжки, женски или среден род?

Каква е била ролята на Светия Дух в Стария Завет?

Има ли списък на духовните дарби?

Има ли някаква стойност проверката/откриване на наличността/оценката на духовните дарби?

Трябва ли да почитаме Светия Дух?


Въпроси относно Святия Дух