settings icon
share icon
Въпрос

Какво е духовната дарба ,разпознаване на духове'?

Отговор


Дарбата „разпознаване" на духове е една от дарбите на Святия Дух, описани в 1 Кор. 12:4-11. Както всички духовни дарби, дарбата „разпознаване на духове" се дава от Святия Дух, който разпределя дарбите на вярващите за служение в Тялото Христово. Всеки вярващ човек има духовно упълномощаване за определено служение, но тук няма място всеки да си избира само за какво. Духът разпределя духовните дарби според Божията суверенна воля, съгласно Неговия план да изгражда Тялото Христово. Той дава Неговите „както иска" (1 Кор. 12:11, РИ, ББД)

Що се отнася до дарбата „разпознаване на духове", всеки новороден вярващ човек има определено разбиране, което се увеличава с духовното израстване в Духа. В Евреи 4:13-14 четем, че вярващият, който е израснал достатъчно, че Словото не е вече само духовно мляко за него, има способността да разпознава между добро и зло. Божият Дух дава способност на зрелия вярващ човек да разграничава чрез Писанията между добро и зло, но и не само това, но той може да разпознава между това, което е добро и това, което е по-добро. С други думи всеки духовно зрял вярващ човек, който избере да се фокусира върху Божието слово, има и способността за духовно разпознаване.

Все пак, има определени вярващи, които имат дарбата „разпознаване на духове" – това е дадена от Бог способност да разграничават между истината на Божието слово заблуждаващите доктрини, прокарвани от демони. Всички ние сме насърчавани да упражняваме духовно разпознаване (Деяния 17:11; 1 Йоаново 4:1), но някои в Тялото Христово имат уникалната способност да разпознават доктринални „измами", които са измъчвали Църквата още от първите векове. Това разпознаване не включва мистично, извън-библейско откровение или чуване на директен Божий глас. По-скоро хората, които упражняват духовно разпознаване толкова добре познават Божието слово, че веднага открояват това, което е в противоречие с него. Те не получават специални послания от Бога, те използват Божието слово за да „изпитват духовете" за да видят дали са в синхрон с Бога или са в противоречие с Него. Хората с дарба за духовно разпознаване са посветени на това да „излагат право" (2 Тим. 2:15) Божието слово.

Има разнообразие в дарбите за екипиране на Тялото Христово, но това разнообразие е предназначено за наставляване и изграждане на това Тяло като цяло (Еф. 4:12). Така успехът на тялото зависи от това, всички негови части да изпълняват своето предназначение така, както Бог им е дал способност. Нито една духовна дарба не трябва да се използва като доминантна или да има претенция за специално помазание от Бога. По-скоро, Божията любов трябва да ръководи нашата употреба на дарбите за да се наставляваме един друг в Господа.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е духовната дарба ,разпознаване на духове'?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries