settings icon
share icon
Въпрос

Има ли списък на духовните дарби?

Отговор


Има всъщност три библейски списъка на „даровете на Духа“, също известни като духовни дарби. Трите основни пасажа, описващи духовните дарби, са Римляни 12:6-8, 1 Коринтяни 12:4-11, и 1 Коринтяни 12:28. Духовните дарби, идентифицирани в Римляни 12, са пророкуване, служение, поучаване, увещаване, даване, ръководене и милост. Списъкът в 1 Коринтяни 12:4-11 включва слово на мъдрост, слово на познание, вяра, изцеляване, способност за вършене на чудеса, пророчество, разпознаване на духове, говорене на езици и тълкуване на езици. Списъкът в 1 Коринтяни 12:28 вкючва изцеление, помагания, управлявания, разни езици. Следва кратко описание на всяка дарба:

Пророчество – Гръцката дума, преведена като „пророкуване“ или „пророчество“ и в двата пасажа точно означава да „говориш “или обявяваш божествената воля, да тълкуваш Божиите цели или да известиш по някакъв начин истината за Бог, която е предназначена да повлияе на хората. Представата за предсказване на бъдещето била прибавена някъде в Средновековието и е в пряко противоречие с други библейски пасажи, които осъждат такова предсказване на съдбата или на бъдещето (Деяния 16:16-18).

Служение – Също наричано „прислужване“, гръцката дума “diakonian”, от която получаваме английската „дякон“, означава служба от всеки вид, широкото приложение на практическата помощ на тези в нужда.

Поучаване – Тази дарба включва анализа и провъзгласяването на Божието Слово, обяснение на смисъла, контекста и приложението към живота на слушателя. Надареният проповедник е този, който има уникалната способност ясно да обучава в и да предава учението на вярата.

Увещаване – Също наричана „съветване“, тази дарба е очевидна за онези, които последователно призовават другите да обръщат внимание на и да следват Божията истина, което може да включва поправяне или изграждане на другите чрез утвърждаване на слабата вяра или утешаването при изпитания.

Даване – Надарените с дарбата даване са онези, които с радост споделят каквото имат с другите, независимо дали това е финансово, материално или отдаване на лично време и внимание. Даващият човек е загрижен за нуждите на другите и търси възможности да сподели стоки, пари и време с тях, когато възникнат нужди.

Ръководене – Надареният водач е този, който седи начело на или управлява други хора в църквата. Думата буквално означава „водя“ и носи в себи си идеята за някой, който направлява кораб. Човекът с дарбата ръководене управлява с мъдрост и милост и изявява плода на Духа в живота си като например ръководи.

Милост – Тясно свързано с дара на увещаването, дарът на милостта е очевиден за онези, които са състрадателни към други, които са в нужда, като показват съчувствие и чувствителност, съчетани с желание и източници да намалят тяхното страдание, по мил и радостен начин.

Слово на мъдрост – Фактът, че тази дарба се описва като „слово“ на мъдрост, показва, че тя е една от дарбите за говорене. Тази дарба описва някой, който разбира и говори библейската истина по такъв начин, че умело я прилага към житейските ситуации с цялата проницателност.

Слово на познание – Това е друга дарба за говорене, която включва разбиране на истината с прозрение, което идва единствено чрез Божие откровение. Тези с дара на познанието разбират дълбоките Божии неща и тайните на Неговото Слово.

Вяра – Всички вярващи притежават вяра в някаква степен, защото тя е един от даровете на Духа, подарена на всички, които идват при Христос с вяра (Галатяни 5:22-23). Духовната дарба на вярата се проявява от някой със силна и непоклатима увереност в Бог, Неговото Слово, Неговите обещания и силата на молитвата да извършва чудеса.

Изцеляване – Въпреки че Бог наистина изцелява днес, способността на хората да извършват чудотворни изцеления принадлежала на апостолите от църквата от първи век, за да потвърди, че тяхното послание е от Бог. Днешните християни нямат силата да изцеляват болни или да възкресяват мъртвите. Ако го правеха, болниците и моргите щяха да са пълни с тези „надарени“ хора, които изпразват легла и ковчези навсякъде.

Способност за вършене на чудеса – Също известна като извършване на чудеса, това е друга временна дарба на знаменията, която включва извършването на свръхестествени събития, които могат единствено да се отдадат на силата на Бог (Деяния 2:22). Тази дарба била проявена от Павел (Деяния 19:11-12), Петър (Деяния 3:6), Стефан (Деяния 6:8) и Филип (Деяния 8:6-7) сред другите.

Разпознаване на духове – Някои хора притежават уникалната способност да отграничат истинското послание на Бог от това на измамника Сатана, чиито методи включват лъжливо и погрешно учение. Исус казал, че мнозина ще дойдат в Негово име и ще излъжат много (Матей 24:4-5), но за защита на Църквата от такива хора на нея й е дадена дарбата за разпознаване на духове.

Говорене на езици – Дарбата за езици е една от временните „дарби на знаменията“, дадени на ранната Църква, за да даде възможност да бъде проповядвано евангелието навсякъде по света на всички народи и на всички познати езици. Това включвало божествената способност да се говори на езици, преди това непознати на говорещия. Тази дарба удостоверявала истинността на посланието на благовестието и на онези, които го проповядвали като идващи от Бог. Фразата „различни езици“ или „различни видове езици“ елиминира представата за „личен език на молитва“ като духовна дарба.

Тълкуване на езици – Човек с дарбата да тълкува езици може да разбира какво казва говорещия езици, дори ако не знае езика, който се говори. Тълкувателят на езици тогава може да предаде посланието на говорещия езика на всеки друг, така че всички да могат да разберат.

Помагания – Тясно свързана с дарбата милост е дарбата помагания. Тези с дарбата помагания са онези, които могат да помагат или да предложат подкрепа на други в църквата състрадателно и милостиво. Това има широка възможност за приложение. По-важно, това е уникалната способност да идентифицираш онези, които се борят със съмнението, сълзите и други духовни битки; да подходиш към тези в духовна нужда с мила дума, разбиране и състрадателно отношение; и да говориш библейската истина, която е както убедителна, така и любяща.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Има ли списък на духовните дарби?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries