settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява духовната дарба пророчество?

Отговор


Духовната дарба пророкуване е спомената в списъка на дарбите на Духа в 1 Коринтяни 12:10 и Римляни 12:6. Гръцката дума, преведена като „пророкувам" или „пророчество" и в двата текста означава да изговарям, да декларирам Божията воля, да тълкувам целите на Бога или да изявявам по някакъв начин Божията истина, която да повлия на хората. Много хора объркват дарбата на пророкуване със способността да се предсказва бъдещето. Въпреки, че дарбата пророкуване може да изявява нещо от бъдещето, това е най-вече дарба за прогласяване, не предсказание.

Един пастор или библейски учител, който прогласява Библията може да бъде разглеждан като „пророк" в смисъла на това, че изявява публично Божията истина. След завършването на Новия Завет, пророкуването се променя от това да изявява ново откровение в това да изявява завършеното откровение на Бога, което вече е било дадено. В книга Юда, 3 ст. се говори за „вярата, която веднъж завинаги беше предадена на светиите" (добавен акцент). С други думи, вярата, която изповядваме е утвърдена и няма нужда от допълнения или подобрения, които идват от извън-библейски откровения.

Също така, обърнете внимание на прехода от пророк в учител в 2 Петрово 2:1: , note the transition from prophet to teacher in 2 Peter 2:1: "Но е имало и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители" (добавен акцент). Така ап. Петър показва, че в Стария Завет е имало пророци, докато в Църквата има учители. Духовната дарба на пророкуване по смисъла на изявяване на нови откровения от Бога, които трябва да бъдат прогласени на другите, е преустановена със завършването на Библията. По времето, когато пророкуването е било дарба за откровения, то е служило за „назидание, за увещание и за утеха" (1 Кор. 14:3). Днешната дарба на пророкуване, която е по-скоро свързана с поучаване, все още изявява Божията истина. Това, което е различното днес е, че Божията истина е била напълно разкрита в Неговото слово, докато в ранната църква това все още не е било така.

Християните трябва да бъдат много внимателни към тези, които имат претенции, че имат „ново" послание от Бога. Едно е да кажеш, „имах интересен сън снощи" и друго е да кажеш „Бог ми даде сън снощи и ти трябва да му се подчиниш". Никакви произнесени думи от човек не трябва да бъдат смятани за по-висши или равни на писаното Божие Слово. Ние трябва да държим Словото, което Бог вече е дал и да се посветим на принципа sola scriptura—само Писанието.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява духовната дарба пророчество?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries