settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява духовната дарба на милост?

Отговор


В Проповедта на планината на Исус, едно от Блаженствата е " Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост." (Мат. 5:7). Милостта е това, което изразяваме, когато сме водени от Бога да бъдем състрадателни в нашето отношение, думи и действия. Това е повече отколкото да изразим съчувствие към някой. Това е любов на действие. Милостта се стреми да посрещне непосредствените нужди на другите, да премахне страданието, самотата и мъката. Милостта посреща физическите, емоционални, финансови или духовни кризи с щедро и себеотдаващо служение. Милостта се обръща към нисшите,бедните, експлоатираните и забравените и често се застъпва за тях.

Матей 20:29-34 е добър пример за проява на милост. is found in Matthew 20:29–34: "30 И, ето, двама слепци, които седяха край пътя, като чуха, че Исус минавал, извикаха: Смили се над нас, Господи, Сине Давидов! А народът ги мъмреше, за да млъкнат; но те още по-силно викаха: Смили се над нас, Господи, Сине Давидов! И така, Исус се спря, повика ги и попита: Какво искате да направя за вас? Казаха Му: Господи, да се отворят очите ни. А Исус се смили и се допря до очите им; и те веднага прогледнаха и тръгнаха след Него." Обърнете внимание, че слепците свързаха милостта не с чувство, но с действие. Техният физически проблем е бил слепотата, затова проявата на милост се състои в това, че Христос възстановява зрението им. Милостта е повече от чувство. Проявата на милост винаги е последвана от действие.

Дарбата на милост има практично приложение в активното служение както и носи отговорността да се прави това с радост (Римл. 12:8). Освен това, ние сме призовани да бъдем милостиви. Исус казва в Матей 25:40, че "Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мене сте го направили." Матей 5:7 обещава милост на тези, които са милостиви към другите. Като духовно мъртви и слепи грешници, ние не сме по-добри от двамата слепци в Матей 20 гл. Както те са били напълно зависими от Христовата загриженост да възстанови тяхното зрение, така и ние сме зависими от Него „да ни покаже милост и да ни даде спасението си" (Псалм 85:7). Това фундаментално разбиране, че нашата надежда зависи от Христовата милост, а не от нашите постижения би трябвало да ни вдъхнови да следваме Христовия пример на съчувствено служение и да показваме милост на другите така, както е била показана на нас.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява духовната дарба на милост?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries