settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Святият Дух е нашият Утешител?

Отговор


След като Исус известява на Своите ученици, че ще ги напусне скоро, Той прави едно изявление, което им дава голямо насърчение: "И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки – Духа на истината" (Йоан 14:16–17).

Гръцката дума, преведена като „Утешител" или „Съветник" (среща се в Йоан 14:26, 26; 15:26; и 16:7) е parakletos. Граматическата форма на тази дума е пасивна и правилното значение е „един, който стои отстрани на друг". Думата носи и вторично значение, което обозначава причината да стои до другия – да дава съвет, да подкрепя този, който има нужда. Този Съветник или Утешител е Бог Святия Дух, третото лице на Троицата, който е призован да стои до нас. Той е личност, която живее във всеки вярващ човек.

По време на Своето земно служение, Исус е ръководил, пазил и учил апостолите, но сега, в Йоан 14-16 Той ги подготвя за Своето заминаване. Той им обещава, че ще дойде Духът на Бога и ще заживее в тях, като ще замести физическото присъствие на Учителя. Исус нарича Духа „другия Утешител" – друг, но от същия тип. Божият Дух не е по-различен от Божия Син, защото по природа и двамата са Бог.

По време на Старозаветната епоха, Святият Дух слиза върху определени хора, но след това ги напуска. Божият Дух се оттегли от цар Саул (1 Царе 16:14; 18:12). Когато цар Давид изповядва греха си се моли Духът да не бъде отнет от него (Псалм 51:11). Когато, обаче, Святият Дух е даден на Петдесятница, Той идва върху Божиите хора за да остане с тях завинаги. Ние може да натъжаваме Святия Дух, но Той няма да ни напусне. Както казва Исус в Матей 28:20, „As Jesus said in Matthew 28:20, "И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света". Как така Той е с нас като Той е на небето, седящ отдясно на Отца? Той е с нас чрез Негови Дух (Помощника – Утешителя).

Да имаме Святия Дух като Утешител означава, че самият Бог живее в нас, вярващите хора. Духът ни поучава в Словото и ни ръководи в истината. Той ни напомня всичко, което Исус е казал за да можем да разчитаме на Неговото Слово в трудните моменти на живота. Духът работи в нас за да ни даде Неговия мир (Йоан 14:27), Неговата любов (Йоан 15:9-10) и Неговата радост (Йоан 5:11). Той утешава сърцата и умовете ни в един разтревожен свят. Силата на живеещия в нас Утешител ни дава способността да живеем чрез Духа и да „не угаждаме на плътските страсти" (Гал. 5:16). Духът произвежда Неговия плод в нашия живот (Гал. 5:22-23), за прослава на Бог Отец. Наистина, какво благословение е да имаме в живота си Святия Дух като наш Утешител, наш Насърчител, наш Съветник и наш Ходатай!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Святият Дух е нашият Утешител?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries