settings icon
share icon
Въпрос

Каква е ролята на Святият Дух в нашия живот днес?

Отговор


От всички дарове, които са дадени на човечеството от Бог, няма по-голям от присъствието на Святия Дух. Духът има много функции, роли и дейности. Първо, той работи в сърцата на всички хора навсякъде. Исус каза на учениците, че ще изпрати Духа в света, за да „обвини света за грях, за правда и за съд” (Йоан 16:7-11). Всеки има някакво „съзнание за Бога”, независимо дали си признава или не. Духът прилага истините на Бог в умовете на хората, за да ги убеди с ясни и достатъчни аргументи, че са грешници. Откликването на това изобличение води хората до спасение.

Щом бъдем спасени и принадлежим на Бог, Духът се заселва в сърцата ни завинаги, като ни запечатва със себе си като залог, който потвърждава, удостоверява и гарантира нашето вечно състояние като Божии деца. Исус каза, че Той ще изпрати Духа при нас, за да бъде наш Помощник, Утешител и Водач. „И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки” (Йоан 14:16). Гръцката дума, преведена тук като „съветник” означава „някой, с когото се консултираме постоянно” и носи идеята за някой, който насърчава и съветва. Святият Дух се заселва за постоянно в сърцата на вярващите (Римляни 8:9; 1 Коринтяни 6:19-20, 12:13). Исус даде Духа като „компенсация” за Своето отсъствие, за да работи с нас нещата, които Той самият щеше да върши, ако беше останал лично с нас.

Една от тези функции е да ни открива истината. Присъствието на Духа в нас ни позволява да разбираме и да тълкуваме Божието Слово. Исус каза на Своите ученици, че „когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина” (Йоан 16:13). Той открива на нашите умове цялата мъдрост на Бог, която се отнася до поклонението, доктрината и християнския живот. Той е истинският водач, който върви пред нас, води в пътя, премахва препятствия, помага ни да разбираме, и прави всички неща разбираеми и ясни. Той ни води по пътя, който трябва да следваме във всички духовни неща. Без такъв водач ние ще изпадаме в заблуда. Изключително важна част от истината, която Духът открива, е, че Исус е Този, който сам каза, че е (Йоан 15:26; 1 Коринтяни 12:3). Духът ни убеждава в божествеността и въплъщението на Христос, в това, че е Месия, в Неговите страдания и смърт, в Неговото възкресение и възнасяне, Неговото възвисяване от дясната страна на Бога, и Неговата роля като съдия на всички. Той отдава славата на Христос във всички неща (Йоан 16:14).

Друга роля на Святия Дух е да дава дарби. Първо Коринтяни 12 описва духовните дарби, които са дадени на вярващите, за да функционират като тяло на Христос на земята. Всички тези дарби, малки и големи, са дадени от Духа, за да може ние да бъдем Неговите посланици в света, като изявяваме Неговата благодат и Го прославяме.

Духът също действа като произвежда плод в нашия живот. Когато се заселва да обитава в нас, Той започва да дава Своя плод в нашия живот – любов, радост, мир, дълготърпение, благост, доброта, вярност, кротост и себеобуздание (Галатяни 5:22-23). Това не са дела на нашата плът, която е неспособна да произведе такъв плод, но са резултати от обитаването на Духа в нашия живот.

Знанието, че Святият Дух обитава в нашия живот, че Той изпълнява всички тези чудесни функции, че живее с нас винаги, и че никога няма да ни остави, нито забрави, е повод за голяма радост и утеха. Благодарете на Бог за този скъпоценен дар – Святия Дух и Неговото дело в нашия живот!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е ролята на Святият Дух в нашия живот днес?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries