settings icon
share icon
Въпрос

Как Бог разпределя духовните дарби? Ще ми даде ли Бог духовната дарба, която искам?

Отговор


Римляни 12:3-8 и 1 Коринтяни 12 глава ясно казват, че на всеки християнин са дадени духовни дарби по избор на Господ. Духовните дарби са дадени за изграждане на Христовото тяло (1 Коринтяни 12:7, 14:12). Точното време на даването на тези дарби не се споменава конкретно. Повечето приемат, че те се дават по времето на духовното раждане (момента на спасението). Има някои стихове, обаче, които може да означават, че Бог дава духовни дарби също и по-късно. 1 Тимотей 4:14 и 2 Тимотей 1:6 говорят за дарба, която Тимотей е получил по времето на своето ръкополагане „чрез пророчество”. Това по всяка вероятност показва, че един от презвитерите по време на ръкополагането на Тимотей е говорил за духовна дарба, която Тимотей има, за да подпомага неговото бъдещо служение.

В 1 Коринтяни 12:28-31 и 1 Коринтяни 14:12-13 се казва също, че Бог (а не ние) избира дарбите. Тези откъси също показват, че една определена дарба няма да се притежава от всички. Павел казва на вярващите в Коринт, че ако желаят или жадуват за духовните дарби, трябва да се стремят към такива, които подпомагат повече изграждането, като пророкуването (да изговаряш словото на Бог за изграждането на другите). Защо Павел ще им казва силно да желаят „по-големите” дарби, ако вече им е дадено всичко, което ще им се дава, и няма никаква бъдеща възможност да придобият тези по-големи дарби? Това ни кара да вярваме, че както Соломон търсеше мъдрост от Бог, за да бъде добър владетел над Божия народ, така Бог ще ни даде тези дарове, от които се нуждаем, за да сме от по-голяма полза за Неговата църква.

След като изяснихме това, трябва да кажем че тези дарби се разпределят по Божий избор, а не по наш. Ако всеки коринтянин е искал определена дарба, като пророкуване, Бог няма да даде тази дарба на всеки заради това, че я е искал силно. Ако го беше направил, тогава кой щеше да служи във всички останали функции на Христовото тяло?

Едно нещо е абсолютно ясно – Божията заповед е Божие упълномощаване. Ако Бог ни заповядва да правим нещо (като свидетелствай, обичай тези, които е трудно да бъдат обичани, научи народите, и пр.), той ще ни упълномощи да го правим. Някои може да не са надарени в евангелизирането, както други, но Бог заповядва на всички християни да свидетелстват и да правят ученици (Матей 28:18-20; Деяния 1:8). Всички ние сме призовани да евангелизираме, не зависимо дали имаме духовната дарба на евангелизиране. Един решителен християнин, който се стреми да научи Словото и развива своите учителски способности може да стане по-добър учител от този, който може да има духовната дарба на поучаване, но я занемарява.

Духовните дарби дават ли ни се, когато приемем Христос, или се култивират по време на нашето ходене с Бог? Отговорът е: и двете. Обикновено духовните дарби се дават при спасението, но те трябва да бъдат култивирани чрез духовен растеж. Дали може едно желание във вашето сърце да бъде следвано и култивирано, за да се превърне във ваша духовна дарба? Може ли да искате определени духовни дарби? Първо Коринтяни 12:31 показва, че изглежда това е възможно: „копнейте за по-големите дарби”. Може да искате духовна дарба от Бог и да ревнувате за нея като се стремите да се развивате в тази област. В същото време, ако не е Божията воля, няма да получите определена духовна дарба, колкото и силно да я искате. Бог е безгранично мъдър и знае с кои дарби ще бъдете най-плодотворен за Неговото царство.

Без значение колко сме надарени с една или друга дарба, ние трябва да се развиваме в множеството области, които са споменати в списъците с духовните дарби: да бъдем гостоприемни, да показваме милосърдие, да служим един на друг, да евангелизираме и пр. Когато се стремим да служим на Бог от любов, с цел изграждането на останалите за Негова слава, Той ще се прослави, ще възрасти Своята църква и ще ни възнагради (1 Коринтяни 3:5-8; 12:31-14:1). Бог обещава, че когато Той е нашата наслада, Той ще ни даде попросеното от сърцата ни (Псалм 37:4-5). Това със сигурност включва, че ще ни подготви да Му служим по начин, който ще ни даде смисъл и удовлетворение.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как Бог разпределя духовните дарби? Ще ми даде ли Бог духовната дарба, която искам?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries