settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да ходим в Духа?

Отговор


Вярващите имат Духа на Христос, надеждата на славата в тях (Колосяни 1:27). Хората, които вървят в Духа ще показват в делата си святост всеки ден, миг след миг. Това се осъществява като избираме съзнателно чрез вяра да уповаваме на Святия Дух да ни ръководи в мислите, в думите и в делата (Римляни 6:11-14). Когато един вярващ не уповава на водителството на Святия Дух, резултатът ще бъде, че той няма да живее според званието и поведението, което спасението осигурява (Йоан 3:3; Ефесяни 4:1; Филипяни 1:27). Можем да знаем, че вървим в Духа, ако нашият живот показва плода на Духа, който е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, доброта, вярност, кротост, самоконтрол (Галатяни 5:22, 23). Да сме изпълнени (да вървим) с Духа означава да позволим на словото на Христос (Библията) да се всели в нас (Колосяни 3:16).

Резултатът е благодарност, пеене и радост (Ефесяни 5:18-20; Колосяни 3:16). Божиите деца ще бъдат ръководени от Духа на Бога (Римляни 8:14). Когато християните изберат да не вървят в Духа, и съответно извършват грях и Го наскърбяват, има начин да възстановят отношенията си като изповядат греховете си (Ефесяни 4:30; 1 Йоаново 1:9). „Да вървим в Духа” означава да следваме ръководството на Духа. Ако трябва да обобщим – както сме приели Христос чрез вяра, така Той иска от нас да ходим с Него чрез вяра, докато отидем в небесата и чуем Господаря да ни каже: „Добре си сторил!” (Колосяни 2:5; Матей 25:23).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да ходим в Духа?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries