settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява въплъшението на Святия Дух?

Отговор


Въплъщението на Святия Дух е действие, чрез което Бог заживява постоянно в тялото на вярващия в Исус Христос. В Стария Завет Духът идва и си отива от светиите като им дава сили за служение, но не остава за постоянно с тях (срв. Съдии 15:14; 1 Лет.12:18; Псалм 51:11; Йезек. 11:5). Исус разкрива на Своите ученици новата роля, която Духът на Истината ще играе в техния живот:

„Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде" (Йоан 14:17). Ап. Павел пише: „Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били купени с цена; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии" (1 Кор. 6:19-20).

Тези стихове ни казват, че вярващият в Исус Христос има третото лице на Троицата, че Святият Дух живее в него. Когато един човек приеме Христос като свой Спасител, тогава Святият Дух дава на този човек живота на Бога, вечния живот, който има божествен характер (Тит 3:5: 2 Петр. 1:4) и Святият Дух влиза в живота му духовно. Тялото на вярващия човек е сравнено с храм, където Святият Дух живее и този факт ни помага да разберем какво всъщност е въплъщението на Святия Дух. Думата храм е използвана за да опише Светая Светих, най-вътрешната и свята част на Старозаветната скиния. Именно там Божието присъствие се изявява в облак, в който Бог се среща с първосвещеника, който влиза веднъж годишно в Светая Светих. В деня на Изкуплението първосвещеника внася кръвта на жертвеното животно и напръсква трона на милостта на Ковчега на Завета. В този специален ден Бог дава опрощение за греховете на първосвещеника и целия народ.

Днес вече го няма еврейския храм в Йерусалим и жертвите на животни са прекратени. Вярващият в Христос е станал Светая Светих, тъй като вярващият е бил осветен и простен чрез кръвта на Исус Христос (Ефесяни 1:7). Вярващият е станал обиталище на Святия Дух на Бога. Всъщност, Писанието казва, че самият Христос е въплътен духовно във вярващия човек (Колосяни 1:27) и от Бог Отец (1 Йоаново 4:15) и така цялата Троица участва.

След като Святият Дух заживее във вярващия човек Той предизвиква някои живото-променящи резултати:

1) Въплътеният Дух влиза в една душа, мъртва поради греха и създава нов живот (Тит 3:5). Това е новорождението, за което Исус говори в Йоан 3:1-8.

2) Въплътеният Дух потвърждава на вярващия човек, че той принадлежи на Господа и е наследник на Бог, сънаследник с Христос (Римл. 8:15-17).

3) Въплътеният Дух прави вярващия човек член на Христовата вселенска църква. Това е кръщението в Святия Дух, според 1 Кор. 12:13

4) Въплътеният Дух дава духовните дарби (дадени от Бога способности за служение) на вярващия човек с цел изграждане на църквата и служение на Бога за Негова слава (1 Кор. 12:11)

5) Въплътеният Дух помага на вярващия да разбира и прилага Свещеното Писание в ежедневния си живот (1 Кор. 2:12).

6) Въплътеният Дух обогатява молитвения живот на вярващия и се застъпва за него в молитва (Римл. 8:26-27).

7) Въплътеният Дух дава сила на вярващия човек да живее за Христос и да върши Неговата воля. (Гал. 5:16). Духът води вярващия по пътеката на праведността (Римл. 8:14)

8) Въплътеният Дух потвърждава новото създание чрез плода на Духа в живота на вярващия човек (Гал. 5:22-23).

9) Въплътеният Дух се наскърбява когато вярващият човек съгрешава (Еф. 4:30) и Той изобличава вярващия човек да изповяда греха си пред Господа за да се възстанови взаимоотношението му с Бога ( 1 Йоаново 1:9).

10) Въплътеният Дух запечатва вярващия за деня на изкуплението така, че отиването на вярващия в Божието присъствие след този живот е гарантирано (Еф. 1:13-14).

Когато приемеш Христос за свой Спасител (Римл. 10:9-13), Святият Дух се настанява в твоето сърце и донася със себе си изцяло нов живот на любов, взаимоотношение и служение към Господа.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява въплъшението на Святия Дух?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries