settings icon
share icon
Въпрос

Какво е силата на Святия Дух?

Отговор


Силата на Святия Дух е силата на Бога. Духът, третото лице на Троицата се появява в Писанието като същество, личност, чрез която се проявяват велики дела на свръхестествена сила. Неговата сила се вижда първо в делото на сътворението, защото чрез Неговата сила светът е бил създаден (Битие 1:1-2; Йов 26:13). Святият Дух също така дава сила на хора в Стария Завет за да извършат Божията воля. " Тогава Самуил взе рога с мирото и го помаза пред братята му; и Господният Дух дойде със сила върху Давид от същия ден и нататък." (1 Царе 16:13; виж също Изход 31:2–5; Числа 27:18). Въпреки, че Духът не обитава постоянно в хората в Стария Заавет, Той работи чрез тях и им дава сила да постигнат неща, които не биха могли да направят сами. Всички прояви на сила на Самсон са свързани директно с това, че Духът идва върху него. (Съдии 14:6, 19; 15:14).

Исус обещава Духа като постоянен водач, учител, печат на спасението и утешител на вярващите (Йоан 14:16-18). Той също обещава, че силата на Святия Дух ще помогне на Неговите последователи да разпространят благата вест по целия свят. " Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята." (Деяния 1:8). Спасението на душите е свръхестествено дело, което е възможно единствено чрез действието на Святия Дух в този свят.

Когато Святият Дух слуза върху вярващите на Петдесятница, това беше едно мощно събитие. "И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един над всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят." (Деяния 2:1–4). Веднага след това учениците започват да говоря на тълпата от хора, събрана в Йерусалим за празника Петдесятница. Тези хора са били от най-различни нации и са говорили на различни езици. Можем да си представим тяхната изненада и учудване, когато учениците са им говорили на техния език (ст.5-12)! Очевидно, това е нещо, което учениците не биха могли да постигнат сами, дори и след много месеци на учене. Така силата на Святия Дух е изявена този ден и в резултат около 3000 се покайват (ст. 41).

По време на своето земно служение Исус е бил изпълнен със Святия Дух (Лука 4:1), воден от Святия Дух (Лука 4:14) и Святият Дух му е давал сила да върши чудеса (Мат. 12:28). След като Исус се възнася на небето, Духът екипира и апостолите да правят чудеса (2 Кор. 2:12; Деяния 2:43; 3:1–7; 9:39–41). Силата на Святия Дух се проявява сред вярващите от ранната църква чрез разпределяне на духовните дарби като говорене на езици, пророкуване, поучаване, слово на мъдрост и др.

Всеки, който положи вярата си в Исус Христос незабавно и завинаги получава и Святия Дух, който влиза да живее в него (Римл. 8:11). И въпреки, че някои духовни дарби са прекратени (например говорене на езици и пророкуване), Святият Дух все още продължава да работи в и чрез вярващите за да изпълни Своята воля. Неговата сила ни ръководи, изобличава, поучава и екипира за да вършим Неговото дело и да разпространяваме Евангелието. Въплъщението на Святия Дух е невероятен дар, към който трябва да се отнасяме с голяма сериозност.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е силата на Святия Дух?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries