settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да разпозная водителството на Святия Дух?

Отговор


Преди да се възнесе Исус, Той казва на Своите ученици, че ще изпрати Онзи, който ще учи и ръководи вярващите в Него. (Деяния 1:5; Йоан 14:26; 16:7). Обещанието на Исус се изпълнява по-малко от две седмици по-късно, когато Святия Дух идва със сила върху вярващите на Петдесятница (Деяния 2). Също така, когато един човек повярва в Христос, в същия момент Святият Дух става постоянна част от неговия живот (Римл. 8:14; 1 Кор. 12:13)

Святият Дух има много функции. Той не само разпределя духовните дарби по Своята воля (1 Кор. 12:7-11), но ни утешава (Йоан 14:16), поучава (Йоан 14:26), но и остава в нас като печат на обещанието в сърцата ни до второто завръщане на Исус (Еф. 1:13; 4:30). Святият Дух също така поема ролята на Водач и Утешител като ни ръководи в нашия път и ни разкрива Божията истина (Лука 12:12; 1 Кор. 2:6-10).

Как разпознаваме водителството на Святия Дух? Как разграничаваме нашите собствени мисли и Неговото водителство? Все пак, Святият Дух не говори на глас чрез думи. По-скоро, Той ни ръководи чрез нашата собствена съвест (Римл. 9:1) и по други тихи и нежни начини.

Един от най-важните начини да разпознаваме водителството на Святия Дух е да познаваме Божието Слово. Библията е най-големия източник на мъдрост затова как трябва да живеем (2 Тим. 3:16), вярващите трябва да изследват Писанията, да разсъждават върху тях и да се посвещават да учат стихове наизуст (Еф. 6:17). Словото е „меча на Духа" (Еф. 6:17), и Духът ще го използва за да ни говори (Йоан 16:12-14) за да ни разкрие Божията воля за нашия живот; Той също така ще ни напомни специфични стихове във време, когато най-много имаме нужда от това (Йоан 14:26).

Познаването на Божието Слово може да ни помогне да преценим дали нашите желания идват от Святия Дух или не. Ние трябва да преценяваме нашата настройка чрез Писанието – Святият Дух никога няма да ни принуди да направим нещо в противоречие с Божието Слово. Ако е в конфликт с Библията, тогава не е от Святия Дух и трябва да бъде пренебрегнато.

Също така важно е да бъдем в постоянна молитва с Бог Отец (1 Сол. 5:17). Това не само пази сърцата и умовете ни отворени за водителството на Святия Дух, но също позволява на Духа да говори от наше име. "Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;

а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля" (Римляни 8:26–27).

Друг начин, по който можем да определим дали следваме водителството на Святия Дух е да видим дали имаме проявления на плода на Духа в нашия живот (Гал. 5:22). Ако ходим по Духа ще видим как тези качества се увеличават и узряват в нас. Те ще станат видими и за другите хора.

Важно е да отбележим, че ние имаме избор затова дали да приемем или да не приемем водителството на Святия Дух. Когато знаем Божията воля, но не я следваме, ние се противопоставяме на действието на Святия Дух в нашия живот (Деяния 7:51; 1 Сол. 5:19). Така желанието да следваме собствената си воля натъжава Духа (Еф. 4:30). Святият Дух никога няма да ни води към грях. Редовният грях, който се е превърнал в навик ще ни попречи да чуем това, което Святияд Дух иска да ни каже чрез Словото. Това, което ще ни помогне да разпознаваме и следваме водителството на Святия Дух е да се настроим по Божията воля, да се обърнем и изповядаме греховете и да изучаваме Божието Слово.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да разпозная водителството на Святия Дух?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries