settings icon
share icon
Въпрос

Кога/ Как получаваме Святия Дух?

Отговор


Апостол Павел ясно учи, че ние получаваме Святия Дух в момента, в който повярваме в Исус Христос като наш Спасител. 1 Коринтяни 12:13 заявява „Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме.” Римляни 8:9 ни казва, че ако човек не притежава Святия Дух, той или тя не принадлежат на Христос – „Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.” Ефесяни 1:13-14 ни учи, че Святия Дух е печата за спасение за всички онези, които вярват „Като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух, който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на Бога, - да бъдете за похвала на Неговата слава.”

От тези три стиха става ясно, че Святия Дух трябва да бъде приет в момента на спасение. Павел не би могъл да каже, че ние всички се кръстихме в един Дух и всички от един Дух се напоихме, ако не всички от коринтските вярващи притежаваха Святия Дух. Римляни 8:9 е дори по-силно. Ако един човек няма Духа, то той не принадлежи на Христос. Следователно притежаването на Духа е удостоверяващ фактор за притежаване на спасение. Още повече Святия Дух не би могъл да бъде „печат за спасение” (Ефесяни 1:13-14) ако Той не е получен в момента на спасението. Много стихове правят пределно ясен факта, че нашето спасение е сигурно от момента, в който приемем Христос като Спасител.

Тази дискусия е спорна, защото служенията на Святия Дух са често объркани. Получаването/ обитаването на Духа се появява в момента на спасението. Изпълването с Духа е непрекъснат процес в християнския живот. Докато ние смятаме, че кръщението в Духа също се появява в момента на спасението, някои християни не мислят така. Това понякога има за резултат кръщението в Духа, което се бърка с „получаване на Духа”, като действие, последващо на спасението. В заключение, как ние получаваме Святия Дух? Ние получаваме Святия Дух просто чрез вярването в Господ Исус Христос като наш Спасител (Йоан 3:5-16). Кога получаваме Святия Дух? Святия Дух става наше постоянно притежание от момента, в който повярваме.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кога/ Как получаваме Святия Дух?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries