settings icon
share icon
Въпрос

Кой е Святият Дух?

Отговор


Съществуват много неправилни разбирания относно идентичността на Святия Дух. Някои гледат на Святия Дух като на мистична сила. Разбирането на други за Святия Дух е, че той е безлична сила, която Бог дава на Христовите последователи. Какво казва Библията за идентичността на Святия Дух? С прости думи, Библията ни казва, че Святият Дух е Бог. Библията също ни казва, че Святият Дух е Личност - Същество, което притежава интелигентност, емоции и воля.

Фактът, че Святият Дух е Бог, ясно проличава в много стихове, включително и в Деяния 5:3-4. В тези стихове Петър се противопоставя на Анания, че е излъгал Святия Дух и му казва: “Не си излъгал хора, но Бога”. Това е ясно изявление, че да излъжеш Святия Дух е като да излъжеш Бога. Разбираме, че Святият Дух е Бог, защото Той притежава атрибутите или характеристиките на Бога. Например, фактът, че Святият Дух е вездесъщ, се вижда в Псалм 139:7-8: “Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна? Ако възляза на небето, Ти си там; ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.” В I Коринтяни 2:10, 11 виждаме друга характеристика на Святия Дух – всезнание: “Но на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът изследва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има в човека, освен духът на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има в Бога, освен Духът на Бога.”

Можем да сме сигурни, че Святият Дух е наистина личност, защото Той притежава интелигентност, емоции и воля. Святият Дух мисли и има знание (I Коринтяни 2:10). Святият Дух може да бъде наскърбен (Ефесяни 4:30). Духът се застъпва за нас (Римляни 8:26-27). Святият Дух взема решения съобразно волята си (I Коринтяни 12:7-11). Святият Дух е Бог, третото “Лице” на Триединния Бог. Тъй като е Бог, Святият Дух може наистина да действа като Утешител и Съветник, както и Исус е обещал, че ще бъде (Йоан 14:16,26; 15:26).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кой е Святият Дух?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries