settings icon
share icon
Въпрос

Какъв е плодът на Святия Дух?

Отговор


Галатяни 5:22-23 ни казва: „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.” Плодът на Святия Дух е резултата на Неговото присъствие в живота на един християнин. Библията ясно казва, че всеки получава Святия Дух в момента, в който повярва в Исус Христос (Римляни 8:9; 1 Коринтяни 12:13; Ефесяни 1:13-14). Една от основните цели на влизането на Святия Дух в живота на християнина е да промени този живот. Работата на Святия Дух е да ни направи съобразни на Христос, да ни направи повече като Него.

Плодът на Святия Дух е в директен контраст с делата на греховното естество, посочени в Галатяни 5:19-21: „А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магьосничество, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство.” Този откъс описва всички хора, в различни отношения, когато те не познават Христос и съответно не са под влиянието на Святия Дух. Нашата греховна плът произвежда определени плодове, които отразяват нашето естество, а Святият Дух произвежда плод, който отразява Неговото естество.

Животът на християнина е битка на греховната плът срещу новото естество, което е дадено от Христос (2 Коринтяни 5:17). Като паднали човешки същества, ние все още сме впримчени в тяло, което желае греховни неща (Римляни 7:14-25). Като християни имаме Святия Дух, който произвежда в нас Своя плод и имаме Неговата сила на разположение, за да победим делата на греховното естество (2 Коринтяни 5:17; Филипяни 4:13). Един християнин никога няма да може да победи напълно, така че винаги да показва плода на Святия Дух. Но една от основните цели на християнския живот е да позволяваме на Святия Дух прогресивно да произвежда все повече и повече от Своя плод в нашия живот – и да Му позволим да побеждава противопоставящите се греховни желания. Бог иска нашият живот да показва плода на Духа, и с помощта на Святия Дух, това е възможно!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какъв е плодът на Святия Дух?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries